ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Միքայել ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ Արթուր ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
ՆՈՐ ՊՂՆՁԱՁՈՒԼԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ Է

Ներկա ժամանակներում ՀՀ-ում տարեկան մշակվում է շուրջ 40 մլն տոննա պղնձի հանքաքար, որից ստացվում է ավելի քան 380 հազար տոննա պղնձի խտանյութ: Այդ ծավալները լիովին բավարարում են մեր երկրում պղնձաձուլարան կառուցելու նվազագույն պահանջները: Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ 422 մլն ԱՄՆ դոլլարի ներդրումների արդյունքում Հայաստանում հնարավոր կլինի կառուցել տարեկան շուրջ 100 հազար տոննա հզորությամբ պղնձաձուլարան, իսկ պղնձի գնի 5000 ԱՄՆ դոլլար լինելու դեպքում՝ ներդրումների ետգնման ժամկետը կկազմի 5.7 տարի:

Микаел МЕЛКУМЯН
Артур АРАКЕЛЯН
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА В АРМЕНИИ НАСТОЯТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ
Ключевые слова: медная руда, медный концентрат, чистая медь, медный завод.
В настоящее время в Армении ежегодно производится около 40 миллионов тонн медной руды, из которых извлекается более 380000 тонн медного концентрата. Эти объемы полностью отвечают минимальным требованиям для строительства медеплавильного завода в нашей стране. Расчеты показывают, что с инвестициями в размере 422 млн долларов в Армении можно будет построить медеплавильный завод мощностью около 100 тыс. тонн. Если цена на медь составит 5000 долларов, рентабельность инвестиций составит 5,7 года.

ՆՈՐ ՊՂՆՁԱՁՈՒԼԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ Է  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ