ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (203-204) / -Հունվար 2017
 
Մհեր ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԴՐԱՄԱՀԱՏԱՐԱՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Աշխարհի ոչ բոլոր երկրներն ունեն դրամահատարաններ, թղթադրամներ տպագրող ֆաբրիկաներ (այսուհետ՝ դրամահատարաններ) և ստիպված են երկրի կանխիկ դրամաշրջանառության համար անհրաժեշտ դրամանիշները պատվիրել այլ երկրների դրամահատարաններին: Արդի ժամանակաշրջանում նման երկրների շարքին է դասվում նաև Հայաստանի Հանրապետությունը: Ազգային արժույթի շրջանառության ավելի քան երկու տասնամյակի փորձի պայմաններում անհրաժեշտ ենք համարում անդրադառնալ Հայաստանի Հանրապետությունում դրամահատարան ունենալու նպատակահարմարության հիմնախնդրին, ինչպես նաև բացահայտել վերջինիս լուծման դրական և բացասական կողմերը:Мгер МУРАДЯН
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ МОНЕТНОГО ДВОРА В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: монетный двор, печатная фабрика, производство денежных знаков, защищенная печать, защитный элемент, управление рисками.
Не во всех странах мира существуют монетные дворы, печатные фабрики (далее монетный двор), поэтому для обеспечения наличного денежного обращения некоторым странам приходится заказывать производство денежных знаков в монетных дворах других стран. В настоящее время Республика Армения также принадлежит к ряду подобных стран. В условиях более двадцатилетнего опыта обращения национальной валюты мы считaем необходимым затронуть вопрос о целесообразности существования монетного двора в Республике Армения. Данное исследование нацелено на проведение оценки целесообразности существования монетного двора в Республике Армения, а также на выявления положительных и отрицательных аспектов решения поставленной задачи.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԴՐԱՄԱՀԱՏԱՐԱՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ