ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#12 (138) / Դեկտեմբեր 2011
 
Ара ГЮРДЖЯН, Баграт ЕРЗНКЯН, Микаэл ЕРЗНКЯН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРАНСАКЦИОННЫЙ СЕКТОР: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ

Արա ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ, Բագրատ ԵՐԶՆԿՅԱՆ, Միքայել ԵՐԶՆԿՅԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍԱԿՑԻՈՆ ՀԱՏՎԱԾ.ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ

Սույն հոդվածի հեղինակներն իրենց վարկածը հիմնավորում են Ուոլիս Նորթի սահմանմամբ, որի համաձայնª հասարակության գործարքային հատվածը տնտեսության գործարքային հատվածի բաղադրիչներից է, որն էլ անցումային հատվածի հետ կազմում է տնտեսական երկակի համակարգ: Հեղինակները ներկայացնում են գործարքային հատվածի բաղադրիչները, դրա դրսեւորումները ռուսական իրականության մեջ, նաեւ բերում են օրինակներ Հայաստանի տնտեսությունից, քննարկում հասարակության գործարքային համակարգի բարեփոխման ուղիները` դրանք դիտարկելով տնտեսական աճի եւ էվոլյուցիոն հայեցակարգերի տեսանկյունից: Հոդվածում առաջ են քաշվում հեղինակների` նորարարական զարգացմանը վերաբերող տեսակետներ, եւ ներկայացվում են մի շարք խնդիրներ, որոնք կարող են ի հայտ գալ գործարքային գործոնների հետեւանքով:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРАНСАКЦИОННЫЙ СЕКТОР: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ