ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#12 (138) / Դեկտեմբեր 2011
 
Александр ОГАНЯН
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ

Ալեքսանդր ՕՀԱՆՅԱՆ
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հոդվածում դիտարկված են Ռուսաստանում արժեթղթերի շուկայի ձեւավորման առանձնահատկությունները: Ներկայացված են Ռուսաստանում ֆոնդային բորսաների կայացման եւ զարգացման փուլերը, ինչպես նաեւ արժեթղթերի կարեւորությունը ժամանակակից տնտեսության մեջ եւ ֆինանսական շուկաներում: Հոդվածի նպատակն է ցույց տալ ֆոնդային շուկայիª որպես շուկայական կարգավորման գործիքի դերն ու նշանակությունը:

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ