ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
Արխիվ  #7 (215) /2018

[ 2018 ] [ 2017 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [ 2013 ] [ 2012 ] [ 2011 ] [ 2010 ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ]
217 | 216 | [ 215 ] | 213 | 211 | 209 |

 
Թիվ 7 (215) 2018
Թիվ 7 (215) 2018

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 7 (215) 2018  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Բովանդակություն
Թիվ 7 (215) 2018

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 7 (215) 2018  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հոդվածների ամփոփում
Թիվ 7 (215) 2018

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 7 (215) 2018  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արտակ ՇԱԲՈՅԱՆ Գնել ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հիմք ընդունելով նախկին տարիներին մի շարք քաղաքացիների և տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից հավասար մրցակցային պայմանների ապահովման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արտակ ՇԱԲՈՅԱՆ
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ

Արդյունավետ պետական գնումների համակարգը և դրա կայացվածությունը ազատական, մրցակցային տնտեսության կարևոր բաղկացուցիչն է և
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Կարեն ՏՈՒՐՅԱՆ
ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ԵՎ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ինչպես և ինչից ելնելով են մարդիկ կայցնում ֆինանսական որոշումներ: Ո՞րն է գերակշռում՝ ռացիոնալը թե իրացիոնալը անհատների և
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ԵՎ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լիանա ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հոդվածում ներկայացվում են կազմակերպությունների արդյունավետության գնահատման մոդելների ամփոփ նկարագրերն, ու առաջ է քաշվում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լուսինե ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ-ՈՒՄ ԴՈԼԱՐ-ԴՐԱՄ ՓՈԽԱՆԱԿԱՅԻՆ ԿՈՒՐՍԻ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հոդվածում իրականացվել է փոխարժեքի վրա ազդող գործոնների էկոնոմետրիկ վերլուծություն՝ բաշխված լագերով ավտոռեգրեսիոն մոդելի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ-ՈՒՄ ԴՈԼԱՐ-ԴՐԱՄ ՓՈԽԱՆԱԿԱՅԻՆ ԿՈՒՐՍԻ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Զավեն ԽՈՒԿԵՅԱՆ
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Էլեկտրոնային առևտուրը տնտեսության ամենաարագ զարգացող ճյուղերից մեկն է աշխարհում: Տարեցտարի այն ներառում է նոր երկրներ առևտրի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Давид КАРИМЯН
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РА НА МОМЕНТ УКРУПНЕНИЯ ОБЩЕГО КАПИТАЛА

Դավիթ ՔԱՐԻՄՅԱՆ
ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԽՈՇՈՐԱՑՄԱՆ ՊԱՀԻՆ
Բանալի բառեր. բանկ, կապիտալ,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РА НА МОМЕНТ УКРУПНЕНИЯ ОБЩЕГО КАПИТАЛА  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայկազ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Վարսիկ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Հոդվածում տրվում է տնտեսության հատվածավորման տեսակները ըստ տարբեր հատկանիշների, իրական հատվածի բովանդակությունը բնութագրող
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռազմիկ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության զարգացման պետական քաղաքականության հիմնական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Artsrun NSHANYAN
ASSET BUBBLES AND OVERLAPPING GENERATIONS

Արծրուն ՆՇԱՆՅԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՓՈՒՉԻԿՆԵՐԸ ԵՎ ՎԵՐԱԴՐՎՈՂ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐԸ
Բանալի բառեր` ակտիվների պղպջակներ, վերադրվող սերունդներ,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ASSET BUBBLES AND OVERLAPPING GENERATIONS  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գայանե ԱՎԱԳՅԱՆ Քնարիկ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ Վազգեն ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՎԱՐԿԵՐ/ՀՆԱ ՃԵՂՔԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ՀՀ տնտեսության իրական և ֆինանսական հատվածների միջև խզման համակողմանի գնահատման միասնական մեթոդաբանության մեջ իր ուրույն տեղն
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՎԱՐԿԵՐ/ՀՆԱ ՃԵՂՔԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վահան ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ Արմինե ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
ՀՀ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ԵԱՏՄ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ին ՀՀ-ն ստորագրեց Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու մասին պայմանագիրը, որի անդամ են հանդիսանում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ԵԱՏՄ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վրեժ ՎԵԶԻՐՅԱՆ
ՀՀ ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐԿՄԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ («ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ » ՓԲԸ-Ի ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

Աշխատանքում ՓԲԸ-ի հարկման վերլուծության արդյունքներով ընդգծվել են ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտում հարկման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐԿՄԱՆ  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ («ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ » ՓԲԸ-Ի ՕՐԻՆԱԿՈՎ)  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հովհաննես ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ ՀՆԱ-Ի ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

Հետազոտությունը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՆԱ-ի և հարկային մուտքերի փոխկապվածության վերլուծությանը
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՀՆԱ-Ի ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հովհաննես ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ-ՈՒՄ HԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՆԱ-Ի ՎՐԱ: ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՄՈԴԵԼ

Հետազոտությունը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՆԱ-ի, մաքսային եկամուտների և հարկային բեռի փոխկապվածության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ-ՈՒՄ HԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՆԱ-Ի ՎՐԱ: ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՄՈԴԵԼ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լևոն ՀՈՎՆԱՆՅԱՆ
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Ինչպես տնտեսության մակրոմակարդակում, այնպես էլ միկրոմակարդակում ներդրումները դասվում են կարևորագույն տնտեսական գործիքների
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ  ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ԴԵՐԸ  ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ  ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ֆյոդոր ԱԴԻՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բանալի բառեր. ինովացիա, պետական քաղաքականություն, ֆինանսական մեխանիզմներ, զարգացում:
Ինչպես ցույց է տալիս միջազգային փորձը երկրի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ֆյոդոր ԱԴԻՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՀՀ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵՋ

Բանալի բառեր` ինովացիոն զարգացում, ֆինանսական մեխանիզմներ, փոփոխականներ, մոդել:
Պետության կողմից իրականացվող ինովացիոն
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՀՀ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵՋ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Ժամանակակից կազմակերպությունները բարձր արդյունքների հասնելուց բացի, ձգտում են նաև աշխատակիցների, ինչպես նաև նրանց
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անահիտ ԳԱԼԱՆՏԵՐՅԱՆ Գոռ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ-ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ

Պետական-մասնավոր գործընկերությունը նոր երևույթ չէ: Դեռևս Հին Հռոմից մեզ հայտնի են դեպքեր, և պետությունը իր գործառույթների մի մասը
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՊԵՏԱԿԱՆ-ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մարիա ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ ԵՎ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒՄ. ՓՈՐՁԻ ՈՒՍՈՒՄԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել կորպորատիվ սոցիալական պատասախանատվության ներդրման և տարածման զարգացած երկրների փորձը։
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ ԵՎ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒՄ. ՓՈՐՁԻ ՈՒՍՈՒՄԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ենոք ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷՄՊԻՐԻԿ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ

Սահմանադրությունը հանդիսանում է երկրի տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական զարգացման կարևորագույն որոշիչներից մեկը։ Այս
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷՄՊԻՐԻԿ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անահիտ ԹԵՎՈՍՅԱՆ
ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Հոդվածում քննարկվում է տնտեսական քաղաքականության մշակման և որոշումների կայացման ոլորտում արդի վերլուծական գործիքների,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Դավիթ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՐԱԳԻՏՈԻԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ

Հոդվածում քննարկվում են բնակչության ֆինանսական գրագիտության էութ¬յանը, նշանա¬կութ¬յանը և հիմնախնդիրներին վերաբերող հարցեր:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՐԱԳԻՏՈԻԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արծրուն ՆՇԱՆՅԱՆ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Հոդվածում դիտարկվում են Հայաստանում առողջապահության համակարգի ներկայիս վիճակը և հեռանկարները: Նշվում են երկրի բնակչությանը
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
#7 (215) /2018
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ