ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
Արխիվ  #5-6 (213-214) /2018

[ 2018 ] [ 2017 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [ 2013 ] [ 2012 ] [ 2011 ] [ 2010 ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ]
217 | 216 | 215 | [ 213 ] | 211 | 209 |

 
Թիվ 5-6 (213-214) 2018
Թիվ 5-6 (213-214) 2018

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 5-6 (213-214) 2018  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Բովանդակություն
Թիվ 5-6 (213-214) 2018

Թիվ 5-6 (213-214) 2018
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 5-6 (213-214) 2018  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հոդվածների ամփոփում
Թիվ 5-6 (213-214) 2018

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 5-6 (213-214) 2018  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աննա ՄԻՆԱՍՅԱՆ
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՓՈՐՁԸ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆՈՒՄ

Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառման կարևորագույն ոլորտներից է պետական կառավարման համակարգը: Էլեկտրոնային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՓՈՐՁԸ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անուշ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ

Արտաքին առևտրային գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններում զգալիորեն մեծանում է կառավարչական հաշվառման օգտագործման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աշոտ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պետական իշխանության ապակենտրոնացումը օրինաչափ գործընթաց է` հանդիսանալով հասարակության ժողովրդավարացման, պետական իշխանության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գայանե ՇԵԳՈՒՆՑ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐԻ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Միջազգային պահուստները տնտեսության անվտանգության, կայունության ու վճարունակության երաշխիքն են, ուստի կենտրոնական բանկերի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐԻ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մարի ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ

Բանկային համակարգում առաջարկվող ծառայությունների վրա հիմնված մրցակցությանը այժմ փոխարինելու է գալիս նոր տեխնոլոգիաների ու
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Տաթեւիկ ՍԱՄՍՈՆՅԱՆ
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔ

Վերջին տասնամյակներում մեր բարձրագույն կրթության համակարգը կրել է էական փոփոխություններ, որը պայմանավորված է նախ և առաջ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սեդրակ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒԹԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Եվրոպայի խորհրդին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությունն էական նշանակություն ունեցավ նաև տեղական ինքնակառավարման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒԹԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սեդրակ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Մերօրյա պետություններում պետական կառավարումն էվոլյուցիոն զարգացման շնորհիվ վերաճել է հանրային կառավարման: 20-րդ դարի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայկազ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Գայանե ԱՎԱԳՅԱՆ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

Ուումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ՀՀ տնտեսության ֆինանսական հատվածի գլխավոր մասնակիցը հանդիսանում է բանկային համակարգը:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հասմիկ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ
ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Կենտրոնական դեպոզիտարիաները (ԿԴ) արժեթղթերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցումը և հաշվառումն ապահովող առանցքային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Նարինե ՇԵԿՈՅԱՆ
ՕՖՇՈՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ. ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՆԳՐՎԱՆՆԵՐԸ

Թեև տնտեսվարողների՝ օֆշորային ֆինանսական կենտրոնների տրամադրած հարկային արտոնություններից կամ պետական կարգավորման առավել մեղմ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՕՖՇՈՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ. ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՆԳՐՎԱՆՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մասիս Սարքիս ՍԱՐՔԻՍՍՅԱՆ
ՀՀ ԵՎ ԻԻՀ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդվածում նշվում է, որ ՀՀ-ը բանկային կողմնորոշմամբ, թերզարգացած ֆինանսական համակարգ ունեցող երկիր է, իսկ ԻԻՀ-ը շուկայական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԵՎ ԻԻՀ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Տաթևիկ ՇԱՀԻՆՅԱՆ
ԲԼՈԿՉԵՅՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Բլոկչեյն տեխնոլոգիան դարձել է նորարարության ամենաթարմ բացահայտումներից մեկը: Անընդհատ աճող մրցակցության ու տեխնոլոգիական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԼՈԿՉԵՅՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Կարինե ՀԱՋՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՄԱՎՈՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՎՐԱ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Վերլուծվել է սոցիալ-տնտեսական գործոնների ազդեցությունը կամավոր բժշակական ապահովագրության զարգացման վրա Հայաստանի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՄԱՎՈՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՎՐԱ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Դավիթ ԽԱՌԱՏՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՈԼՈՐՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

Սույն աշխատանքում ուսումնասիրվել են ՀՀ էներգետիկ ոլորտի խոշորագույն կազմակրեպությունների ֆինանսական արդյունավետության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՈԼՈՐՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անուշ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԿԵՏԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հոդվածը նվիրված է բանկերում իրացվելիության ռիսկի կառավարման կատարելագործմանը: Հոդվածում իրականացվել է ՀՀ չորս առևտրային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԿԵՏԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անուշ ԱՆԱՆՅԱՆ
ԲՐԵԿԶԻԹԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ ՄԻԱՑՅԱԼ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Գոյություն ունեն Եվրամիության կազմից Միացյալ Թագավորության դուրս գալու հետևանքների վերաբերյալ մի շարք վերլուծություններ, որոնք
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲՐԵԿԶԻԹԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ ՄԻԱՑՅԱԼ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արտակ ՇԱԲՈՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ

Տնտեսական մրցակցության պաշտպանությունը` որպես Սահմանադրությամբ երաշխավորված սկզբունք, չի նախատեսում և չի կարող նախատեսել որևէ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հասմիկ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ

Կորպորատիվ գործողությունների (ԿԳ) արդյունավետ իրականացումը ներդրումների, մասնավորապես, օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ  ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Нарек БАБИНЯН
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВИРТУАЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ

Նարեկ ԲԱԲԻՆՅԱՆ
ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ԿԼԱՍՏԵՐՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՉԱՓՄԱՆ և ԳՆՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ
Բանալի բառեր. տուրիզմ, գնահատման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВИРТУАЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Нарек БАБИНЯН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ

Նարեկ ԲԱԲԻՆՅԱՆ
ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ԿԼԱՍՏԵՐՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ
Բանալի բառեր: տուրիզմ, տուրիստական կլաստեր, զբոսաշրջային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայկ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԲՆԱԿԱՆ ՄԵՆԱՇՆՈՐՀ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Աշխարհի մի շարք պետություններում, այնպես էլ Հայաստանի տնտեսությունում, հանրային ծառայությունների և բնական մենաշնորհների մի շարք
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲՆԱԿԱՆ ՄԵՆԱՇՆՈՐՀ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայկ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
«ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲ Ընկերությունը հանդիսանում է բնական մենաշնորհի դասական օրինակ ՀՀ-ում, քանի որ միայն այս Ընկերությունն է
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
«ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անի ԴՈԽՈՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Հայաստանի Հանրապետությունում անցումը շուկայական տնտեսության ուղեկցվեց մի շարք խոշոր ծրագրերի իրականացմամբ, որոնց կենտրոնում էր
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արթուր ԱՅՐՈՒՄՅԱՆ
ԳՆԱՃԻ ՆՊԱՏԱԿԱԴՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁ․ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հոդվածում հիմնավորվել է, որ վերջին տարիներին գնաճի նպատակադրման ռազմավարության ընդունումը լայն տարածում է գտել ինչպես զարգացած,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՆԱՃԻ ՆՊԱՏԱԿԱԴՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁ․ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վլադիմիր ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Տիգրան ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍՈՎ ՀՀ-ՈՒՄ

Հոդվածում հիմնավորվել են պարզեցված հարկով աշխատելու առավելությունները․ ինչպես նաև այն, որ այդ հարկը ավելի քիչ կոռումպացված ու
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ  ՀԱՐԿԻ ՄԱՍՈՎ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Тигран АКОПЯН
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГРУЗИИ КАК ПРИМЕР РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Տիգրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱՆՑՈՒՄՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՐՈՒՄ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГРУЗИИ КАК ПРИМЕР РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աշոտ ՆԱՆՅԱՆ
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ՎԵՐԱՀԱՇՎԵԿՇՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Սույն հոդվածում ուսումնասիրվում է ներդրումների Մարկովիցի պահանջարկի զգայունությունը ըստ ակտիվների ռիսկայնության:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ՎԵՐԱՀԱՇՎԵԿՇՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վանո ՂԱԶԱԶՅԱՆ
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՐԱՎՉՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Վերջին տարիներին, Հայաստանի Հանրապետությունում մի կողմից ձևավորվում է ներդրումային բարենպաստ միջավայր, սակայն մյուս կողմից, մի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՐԱՎՉՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ  ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Фёдор АДИЯН
ИМПОРТ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Ֆյոդոր ԱԴԻՅԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐԻ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ
Բանալի բառեր. ինովացիա, ներմուծում,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ИМПОРТ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գագիկ ԲԱԴԱԴՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՆՈՎԱՑԻՈՆ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ (ԳԻԻ)

Գլոբալ իննովացիոն ինդեքսը (ԳԻԻ) հնարավորություն է տալիս գնահատել աշխարհի 127 երկրների իննովացիոն հնարավորությունները և
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՆՈՎԱՑԻՈՆ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ (ԳԻԻ)  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Aram ARAKELYAN Anna HAKOBJANYAN Saro NAKASHIAN
BALANCED MODEL OF ENTERPRENEUIRAL AND EMPLOYABILITY RELATIONS TO ORGANIZATION AND EMPLOYEES

Արամ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ Աննա ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ Սարո ՆԱՔԱՇՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
BALANCED MODEL OF ENTERPRENEUIRAL AND EMPLOYABILITY RELATIONS TO ORGANIZATION AND EMPLOYEES  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Anna HAKOBJANYAN Saro NAKASHIAN
MANAGEMENT OF ENTERPRENEURIAL ORIENTATION AND EMPLOYABILITY RELATION TO INDIVIDUAL AND ORGANIZATION SUCCESS INTRODUCTION

Աննա ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ Սարո ՆԱՔԱՇՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
MANAGEMENT OF ENTERPRENEURIAL ORIENTATION AND EMPLOYABILITY RELATION TO INDIVIDUAL AND ORGANIZATION SUCCESS INTRODUCTION  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արա ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ԿԱՏԱԼՈՆԻԱՅԻ ԴԵՐԸ ԻՍՊԱՆԻԱՅԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Ներկայումս Եվրոպայում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձություններից մեկը Կատալոնիայի անկախության հանրաքվեի արդյունքների ու հնարավոր
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԱՏԱԼՈՆԻԱՅԻ ԴԵՐԸ ԻՍՊԱՆԻԱՅԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մարե ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԵԱՏՄ-ԻՆ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Սույն հոդվածի շրջանակներում փորձ է արվել գնահատել ԵԱՏՄ-ին ՀՀ անդամակցության դրական ու բացասական հետևանքները։ Ներկայացվել են
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵԱՏՄ-ԻՆ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վարդուհի ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԶԱՐԳԱՑԱԾ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ

Պետական գույքի կառավարումը արդյունաբերական զարգացած և զարգացող երկրների տնտեսության պետական կարգավորման կարևորագույն հարցերից
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԶԱՐԳԱՑԱԾ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վահան ՊՈՏՈՍՅԱՆ
ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՄԱՐԴԱՔԱՆԱԿԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Հոդվածում մաթեմատիկա-վիճակագրական մեթոդների կիրառմամբ կատարվել է ՀՀ լեռնային ու բարձր լեռնային տարածքներում բնակավայրերի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՄԱՐԴԱՔԱՆԱԿԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Роман ПЕТРОСЯН
ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН ЮГO-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Ռոման ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀԱՐԱՎ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԱՍԻԱՅԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Բանալի բառեր. ԱՍԵԱՆ, տարածաշրջանային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН ЮГO-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Andranik MURADYAN
IMPORTANCE OF POLITICAL ENVIRONMENT ANALYSIS FOR BUSINESS ENTITIES

Անդրանիկ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ՏՆՏԵՍՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Բանալի բառեր`
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
IMPORTANCE OF POLITICAL ENVIRONMENT ANALYSIS FOR BUSINESS ENTITIES  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Andranik MURADYAN
GEOPOLITICAL RELATIONS OF ARMENIA AND ITS IMPACT ON COUNTRIES ECONOMY

Անդրանիկ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԿՐԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
Բանալի բառեր`
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
GEOPOLITICAL RELATIONS OF ARMENIA AND ITS IMPACT ON COUNTRIES ECONOMY  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անժելա ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Հոդվածում վերլուծվել է Տավուշի մարզում զբաղվածության իրավիճակը մարզի համայնքների ղեկավարների անկետային հարցադրման սեփական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գագիկ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

Հոդվածում կատարվել է հանրային ծրագրերի իրականացման ծախսերի ու ակնկալվող արդյունքների համադրություն՝ կարևորելով շուկայական գին
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հմայակ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ԱՆՁԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Հիմնաբառեր. հանձնում, եվրոպական-մայրցամաքային համակարգ, ընդհանուր իրավոընքի անգլո-ամերիկյան համակարգ, խառը համակարգ, հանձնման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՆՁԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լուսինե ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ԵՐԿՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿԱԽԱՆԱԼՈՒՑ ՀԵՏՈ. ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 1991-1995ԹԹ.

Անկախություն ձեռք բերելուց հետո, պաշտպանական ոլորտում հիմնադրվեց սովորական, գործառութային կառավարման համակարգ, որի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵՐԿՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿԱԽԱՆԱԼՈՒՑ ՀԵՏՈ. ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 1991-1995ԹԹ.  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սամվել ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՀՀ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հայաստանի գյուղատնտեսությունը կլիմայական ռիսկերի պատճառով տարեկան 15-30 մլրդ դրամի վնաս է կրում: Հատկապես մեծ է կարկտահարության,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լիլիթ ԳՅՈՒԼԳՅՈՒԼՅԱՆ
ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ ՇԱՐԺՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Յուրաքանչյուր երկրում գյուղատնտեսական կոոպերացիայի զարգացման ներկա վիճակի վրա իր մեծ ազդեցությունն ունի կոոպերատիվ շարժման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ ՇԱՐԺՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հրաչյա ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Հոդվածում հեղինակը դիտարկել է ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի ռիսկերը պայմանավորող գործոնները, որոնք հիմնականում պայմանավորված են
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սուրեն ԱՆԱՆՅԱՆ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ «ԿԱՆԱՉ» ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Հոդվածում ներկայացված են վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում «կանաչ» սերտիֆիկացման համակարգի էությունը, դրա դերակատարությունը
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ  ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ «ԿԱՆԱՉ» ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աշոտ ՆԱՆՅԱՆ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀՀ ԲՈՒՍԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Սույն հոդվածում ուսումնասիրվում է տարածաշրջան-բերքատվություն ապահովագրական մոդելի համապատասխանությունը ՀՀ բուսաբուծության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀՀ ԲՈՒՍԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մահախոսական
Մահախոսական

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Մահախոսական  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
#5-6 (213-214) /2018
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ