ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
Արխիվ  #3-4 (211-212) /2018

[ 2018 ] [ 2017 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [ 2013 ] [ 2012 ] [ 2011 ] [ 2010 ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ]
217 | 216 | 215 | 213 | [ 211 ] | 209 |

 
Թիվ 3-4 (211-212), 2018
Թիվ 3-4 (211-212), 2018

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 3-4 (211-212), 2018  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Բովանդակություն
Թիվ 3-4 (211-212), 2018

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 3-4 (211-212), 2018  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հոդվածների ամփոփում
Թիվ 3-4 (211-212), 2018

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 3-4 (211-212), 2018  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լուսյա ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՀԱԿԱՃԳՆԱՃԱՄԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, չնայած զարգացող երկրների կառավարությունների և որոշ միջազգային կազմակերպությունների
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱԿԱՃԳՆԱՃԱՄԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հասմիկ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հոդվածը նվիրված է արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված գործունեության այնպիսի կարևորագույն տեսակի տեսական հարցերի պարզաբանմանը,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Եվգենյա ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐևՈՐԱԳՈՒՅՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Համայնքի նպատակային և արդյունավետ կառավարման համար կարևորագույն խնդիրներից մեկը համայնքի դրամական հոսքերի պլանավորման և
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐևՈՐԱԳՈՒՅՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Лилит ГУКАСЯН
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫЯВЛЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ РЕЗЕРВОВ РОСТА ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

Լիլիթ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐԻ ԱՃԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫЯВЛЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ РЕЗЕРВОВ РОСТА ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Տաթեւիկ ՇԱՀԻՆՅԱՆ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԱԿՏԻՎԱՅԻՆ ԵՎ ՊԱՍԻՎԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Հոդվածում ուսումնասիրվել են առևտրային բանկերի ակտիվային և պասիվայն գործառնությունների վերլուծությունների տեսական հիմքերը:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԱԿՏԻՎԱՅԻՆ ԵՎ ՊԱՍԻՎԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անդրանիկ ՈՍԿԱՆՅԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

Ակտիվների արժեթղթավորման տեղեկատվական հոսքերի համակ¬արգման առաջարկվող մեխանիզմը հնարավորություն կստեղծի ոչ միայն
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անուշ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՐՁԸ ՆԱԽԿԻՆ ԽՍՀՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Ուսումնասիրելով նախկին ԽՍՀՄ երկրների առողջապահական համակարգերի ֆինանսավորման մեխանիզմները, պարտադիր բժշկական ապահովագրական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓՈՐՁԸ ՆԱԽԿԻՆ ԽՍՀՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արփինե ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Գնահատել ենք ծախսերի վերահսկողության համակարգի և ՏՏ ինտեգրման փոխգործության ազդեցությունը կազմակերպությունների ֆինանսական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Artak YARAZYAN
ARMENIAN BANKING SECTOR OVERVIEW AND KEY CHANGES IN 2017

Արտակ ՅԱՐԱԶՅԱՆ
ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԷԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻՆ
Բանալի բառեր՝ Հայաստան, բանկեր,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ARMENIAN BANKING SECTOR OVERVIEW AND KEY CHANGES IN 2017  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Միքայել ՋԱՎԱԴՅԱՆ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ

Առևտրային բանկերի ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետության բարձրացում արդիական խնդիր է ինչպես կազմակերպության կայուն
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սոնա ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԳՈՐԾԱԿԱԼԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԴԵՐԸ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ (ՌԻՍԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

Ֆինանսական շուկաններում առկա սահմանափակումներից է հանդիսանում գործակալական ծախսերը, որոնք հաճախ սահմանափակում են
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՈՐԾԱԿԱԼԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԴԵՐԸ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ (ՌԻՍԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սոնա ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԳՈՐԾԱԿԱԼԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԽՈՒՍԱՓՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

Համաձայն Մոդիլիանի-Միլլերի տեսության ֆինանսական շուկաները գործում են առանց լրացուցիչ ծախսերի, ուստի կապիտալի կառուցվածքում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՈՐԾԱԿԱԼԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԽՈՒՍԱՓՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աննա ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՍԱՀՄԱՆԱԾ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վերջին միջազգային ֆինանսական ճգնաժամի առաջին ալիքին ՀՀ բանկային համակարգը կարողացավ դիմագրավել ի շնորհիվ բանկային կապիտալի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՍԱՀՄԱՆԱԾ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աննա ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԳՈՐԾԻՔ ԵՎ ԴՐԱ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԲԱԶԵԼՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Ներկայիս բանկային համակարգի կայունության և նրա նկատմամբ վստահության հիմքում ընկած է կապիտալի բավարար մակարդակի ապահովումը, որի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԳՈՐԾԻՔ ԵՎ ԴՐԱ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԲԱԶԵԼՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Роза СУКИАСЯН
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ РИСКОВ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ РА

Ռոզա ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ
Բանալի բառեր: ռիսկի մեթոդներ,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ РИСКОВ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ РА  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վլադիմիր ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդվածում դիտարկվել են ՀՀ հարկային մարմինների գործունեությունը կատարելագործելու հիմնախնդիրները։ Հարկային ծառայողների կերպարը
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արմինե ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ Վահան ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Հարկաբյուջետային համակարգը արդյունավետ միջոց է տնտեսության պետա¬կան կարգավորման, տնտեսական համակարգում առկա տարբեր
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վահան ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ Արմինե ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Տնտեսության պետական կարգավորման համակարգում առանցքային դերակատարում ունի եկամտային քաղաքականությունը, որը կառավարության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Арман АМРОЯН
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ПРЯМОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЭСТОНИИ И АРМЕНИИ

Արման ԱՄՐՈՅԱՆ
ԷՍՏՈՆԻԱՅԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Բանալի բառեր՝ հարկային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ПРЯМОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЭСТОНИИ И АРМЕНИИ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Тигран АКОПЯН
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Տիգրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
Բանալի բառեր` հարկային քաղաքականության գործիքներ, հարկային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սվետլանա ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԼԵՌՆԱՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Լեռնահանքային արդյունաբերությունում ձևավորվող հարկային պարտավորությունների կազմի և կառուցվածքի առանձնահատկությունները
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԼԵՌՆԱՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մասիս Սարքիս ՍԱՐՔԻՍՍՅԱՆ
ՀՀ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՆ ՈՒ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՊԱՍԻՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

Հեղինակի կարծիքով` ՀՀ ընկերություններում երկար ժամանակաշրջանի համար զարգացման մտածելակերպի սերմանումը բարդ գործընթաց է, և պետք
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՆ ՈՒ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՊԱՍԻՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Նարինե ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՎԵՆՉՈՒՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔ

Ներկայումս վենչուրային բիզնեսում պահանջվում է պետության ակտիվ դերակատարում և մասնակցություն, ինչի արդյունքում ՀՀ-ում կապահովվի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՎԵՆՉՈՒՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անուշ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ
ԳՈՎԱԶԴԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

Բազում ընկերություններ ստանում են շահույթը իրենց ապրանքների և ծառայությունների գովազդն իրականացնելու միջոցով: Հետևաբար, քանի որ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՈՎԱԶԴԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Арман АМРОЯН
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АРМЕНИИ

Արման ԱՄՐՈՅԱՆ
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Բանալի բառեր՝
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АРМЕНИИ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Դիանա ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՄԻՋԵՎ ԿԱՊԸ

Համաշխարհային մրցունակության ինդեքսը բնորոշվում է որպես երկրների մրցունակության որոշող: Այն հուշում է երկրների, թե ինչպիսի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՄԻՋԵՎ ԿԱՊԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Եսթեր ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԱՂԲԱՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ

Անկախությունից ի վեր, Երևանը զգալի ներդրումներ է կատարել իր ենթակառուցվածքների բարելավման համար: Այդ ներդրումները եղել են
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՂԲԱՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՈՎ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հրանտ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Էլեկտրաէնրեգետիկական համակարգը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության առանցքային բաղադրիչներից մեկն է։ Համակարգում սակագնի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անժելիկա ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Այս հոդվածը ներկայացնում է փոքր բիզնեսի ձեւավորման և զարգացման խնդիրները: Հայաստանում փոքր բիզնեսի զարգացումը զիջում է առկա
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Нарек БАБИНЯН
СТРУКТУРА ТУРИСТИЧЕСКИХ ВИРТУАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ РА

Նարեկ ԲԱԲԻՆՅԱՆ
ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ԿԼԱՍՏԵՐՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Բանալի բառեր՝ զբոսաշրջություն, կլաստերային մոդել,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
СТРУКТУРА ТУРИСТИЧЕСКИХ ВИРТУАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ РА  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մանե ՄԵՋԼՈՒՄՅԱՆ
ՀՀ-Ն ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Հոդվածում համառոտ ներկայացված են տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրումից ՀՀ սպասումներն ու դրանց իրականացման առաջնահերթ քայլերը:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ-Ն ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մերուժան ԱՍԼԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

Մերձավոր Արևելքը ՀՀ արտահանման 3-րդ խոշոր գործընկերն է` ԱՊՀ-ից և ԵՄ-ից հետո: Տարեցտարի ընդլայնվում են դեպի այդ տարածաշրջան
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մերուժան ԱՍԼԱՆՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ ՈՐՈՇ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ-ԵՐԿՐՆԵՐ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՍՊԵԿՏՐԱԼ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հայաստանի արտահանման կազմում մեծ տեսակարար կշիռ ունեցող երկրներ` Ռուսաստան, Գերմանիա, Բուլղարիա արտահանման ծավալները որոշակի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ ՈՐՈՇ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ-ԵՐԿՐՆԵՐ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՍՊԵԿՏՐԱԼ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Նարինե ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Կորպորատիվ սոց. պատասխանատվությունը փիլիսոփայություն է, ապրելու և աշխատելու կենսաոճ, որին հետևում են ճապոնական ընկերությունների
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՃԱՊՈՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Նոննա ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԱՌՑԱՆՑ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ

Առցանց ուսուցման մեթոդաբանության արդյունավետության աստի¬ճա¬նի բարձրացման առաջնահերթ պայմանը ավանդական ուսուցման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՌՑԱՆՑ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արինե ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՀԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ

Աշխատաշուկայի և զբաղվածության խնդիրները հատկապես արդիական են ՀՀ համար, որի առջև ծառացած խնդիրներից են առկա աշխատանքային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՀԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սյուզի ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇԱՐԺԱՌԻԹՆԵՐԸ

Հեռավար ուսուցման տնտեսական շարժառիթները համալսա¬րաններում պետք է քննարկվեն համալիր շրջանակում, հաշվի առնելով ոլորտին
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՇԱՐԺԱՌԻԹՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սառա ԵՐԻՑՅԱՆ
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

Հոդվածում արծարծված են սոցիալ-տնտեսական այն պայմանները, որոնք նպաստեցին սպորտի ոլորտում ձեռնարկատիրական գործունեության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գագիկ ԲԱԴԱԴՅԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Տնտեսության կայուն զարգացման համար կարևոր նշանակություն ունեն տնտեսավարող սուբյեկտների կազմակերպաիրավական ձևերը: Եվ պետության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ակսել ՊՈՏՈՍՅԱՆ Լիլիթ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՃԵՑՄԱՆ ԱԳՐՈԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ -ՈՒՄ

Հոդվածում կատարվել է ՀՀ-ում տեխնիկական մշակաբույսերի աճեցման ագրոկլիմայական ռեսուրսների տարածաշրջանային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՃԵՑՄԱՆ ԱԳՐՈԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ -ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սուրեն ՇԻՆԴՅԱՆ
ԽԱՂՈՂԻ ՍԵՎ ԱՐԵՆԻ ԵՎ ԿԱՐԴԻՆԱԼ ՍՈՐՏԵՐԻ ՎԱԶԵՐԻ ԲԵՐՔԱՏՈՒ ԵՎ ՈՉ ԲԵՐՔԱՏՈՒ ՇԻՎԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՑԱԽԻ ՆԱԽԱԼԵՌՆԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԱՆՋՐԴԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Արցախի նախալեռնային և միջին լեռնային գոտիների խաղողի արտադրական այգիներում 2011-2014 թթ. Սև Արենի և Կարդինալ սորտերի վազերի վրա
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԽԱՂՈՂԻ ՍԵՎ ԱՐԵՆԻ ԵՎ ԿԱՐԴԻՆԱԼ ՍՈՐՏԵՐԻ ՎԱԶԵՐԻ ԲԵՐՔԱՏՈՒ ԵՎ ՈՉ ԲԵՐՔԱՏՈՒ ՇԻՎԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՑԱԽԻ ՆԱԽԱԼԵՌՆԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԱՆՋՐԴԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հրաչյա ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՈԼՈՐՏԻ ՌԻՍԿԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ

Հոդվածում հեղինակը հանգամանորեն ներկայացրել է գյուղատնտեսության ոլորտի հիմնական առանձնահատկությունները, որոնք պայմանավորում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՈԼՈՐՏԻ ՌԻՍԿԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հրաչյա ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ՄԵՂՄՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդվածում հեղինակը ներկայացրել է միջազգային պրակտիկայում գյուղա¬տնտեսության ռիսկերի մեղմման փորձը, մասնավորապես՝
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ՄԵՂՄՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
#3-4 (211-212) /2018
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ