ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
Արխիվ  #3-4 (199-200) /2017

[ 2018 ] [ 2017 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [ 2013 ] [ 2012 ] [ 2011 ] [ 2010 ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ]
207 | 205 | 203 | 201 | [ 199 ] | 197 |

 
Թիվ 3-4 (199-200), 2017
Թիվ 3-4 (199-200), 2017

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 3-4 (199-200), 2017  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Բովանդակություն
Թիվ 3-4 (199-200), 2017

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 3-4 (199-200), 2017  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հոդվածների ամփոփում
Թիվ 3-4 (199-200), 2017

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 3-4 (199-200), 2017  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Միքայել ԳԱԼՈՅԱՆ
ԳՆԱՃԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԵՎ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գնաճի ազդեցությունը կարեւոր նշանակություն ունի երկի տնտեսական զարգացման համար: Այն կարող է ունենալ մեծ եւ փոքր հետեւանքներ երկրի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՆԱՃԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԵՎ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արթուր ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Հոդվածը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետությունում հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման եւ հարկային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Նարեկ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ

Բանկային համակարգում ռիսկերի կառավարման շրջանակում որոշումների կայացումը պահանջում է ոչ միայն գործիքների բազմազանություն, այլ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ֆիրուզա ՄԱՅԻԼՅԱՆ
ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՄԻՋԵՎª ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

Մարդկային եւ ֆիզիկական կապիտալի սեփականատերերի փոխհարաբերությունների հիմնախնդիրը կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՄԻՋԵՎª ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Քրիստինե ԳԻՆՈՍՅԱՆ
ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Այսօր ժամանակակից կազմակերպությունները, որպեսզի լինեն մրցունակ, ոչ միայն զարգացնում են իրենց արտադրությունը եւ արտադրանքի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գրիգոր ԿՈՒՐՂԻՆՅԱՆ
ՀՀ ՀՆԱ-Ի ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸª ԸՍՏ ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ

Հոդվածում հեղինակն անդրադարձել է ՀՀ ՀՆԱ հատվածային վերլուծությանը` դա կատարելով 2006, 2010 եւ 2012, 2014 թվականների կտրվածքով: Ըստ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՀՆԱ-Ի ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸª  ԸՍՏ ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Շուշանիկ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՀՀ ՌԵԿՐԵԱՑԻՈՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հանգստի կազմակերպման ծառայությունների մրցունակ շուկայի ձեւավորումը դարձել է առանցքային խնդիրներից մեկը ՀՀ տնտեսության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՌԵԿՐԵԱՑԻՈՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հրանտ ԴԱՎԹՅԱՆ
ՀՀ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԵԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Մեծ տվյալների վերլուծության նկատմամբ ձեւավորված պահանջարկը խթանում է ներդրումներն այդ ոլորտում: ՀՀ շուկայում Մեծ տվյալների եւ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԵԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայկ ԱԴԻԼԽԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ՇԱՐՔԵՐԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ ՖՈՒՐՅԵԻ ՇԱՐՔԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

Դիտարկվել է ՀՀ էներգետիկայի ոլորտը: Մասնավորապես, ուսումնասիրվել է ՀՀ էլեկտրաէներգիայի եւ բնական գազի մատակարարների ֆինանսական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ՇԱՐՔԵՐԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ ՖՈՒՐՅԵԻ ՇԱՐՔԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գագիկ ՉԱԽՈՅԱՆ
ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԳԱՂԹԻ ՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հետազոտվում է ՀՀ բնակչության կողմից արտագաղթի դիմելու հիմնական դրդապատճառների դինամիկան վերջին տարիների ընթացքում: Լոջիթ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԳԱՂԹԻ ՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ֆիրուզա ՄԱՅԻԼՅԱՆ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Մարդկային կապիտալի շուկայի եւ զբաղվածության խնդիրների լուծման ժամանակ այսօր հիմնվում են տարբեր, իսկ երբեմն էլ իրարամերժ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անի ԱՎԱԳՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԶԱՐԳԱՑԱԾ ԵՎ ՀՀ ՀԱՐԵՎԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հոդվածում ներկայացվում է զբոսաշրջության ոլորտի համեմատական վերլուծություն` զարգացած եւ ՀՀ հարեւան երկրներում: ՀՀ զբոսաշրջային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏՆՏԵՍԱՊԵՍ ԶԱՐԳԱՑԱԾ ԵՎ ՀՀ ՀԱՐԵՎԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վահրամ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ Անի ԱՎԱԳՅԱՆ
ՀՀ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Զբոսաշրջության զարգացումը ՀՀ-ում համարվում է տնտեսության զարգացման գերակա ուղղություններից մեկը: Հոդվածում ներկայացվում են ՀՀ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Татевик ОГАНЕСЯН
СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РА

Բանալի բառեր` առողջապահական համակարգ, Սեմաշկոյի մոդել, բարեփոխումներ:

Սովետական Հայաստանի առողջապահական համակարգը
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
СИТУАЦИОННЫЙ  АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РА  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վահագն ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԻՏԵԼԻՔԱՀԵՆՔ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ

ՀՀ-ում գիտելիքահենք տնտեսության կայացման հենասյուներից մեկը համարվող գիտության ոլորտի ներկայիս իրավիճակը խոսում է առկա բազում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԻՏԵԼԻՔԱՀԵՆՔ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վահագն ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ-ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ-ԱՌԵՎՏՐԱՅՆԱՑՈՒՄ ՇՂԹԱՅԻ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Գիտելիքահենք տնտեսության մրցունակության ապահովման հիմնական գործոն հանդիսացող գիտություն-նորամուծություն-առեւտրայնացում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ-ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ-ԱՌԵՎՏՐԱՅՆԱՑՈՒՄ ՇՂԹԱՅԻ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռոման ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ (ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

Կրթությունը, որպես սոցիալական ոլորտի հիմնական բաղադրիչ, հանդիսանում է մարդկային կապիտալի արժեքի բարձրացման ու աշխատանքային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ (ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լուիզա ՀՈՒՆԱՆՅԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ

Հոդվածում հեղինակը շեշտադրում է ագրարային ոլորտի, մասնավորապես` գյուղատնտեսության բյուջետային ծրագրերի տնտեսական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Նարեկ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀՀ ԱԳՐՈՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱՅԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ

ՀՀ շուկայական տնտեսությանը անցումը լուրջ դժվարություններ եւ սպառնալիքներ առաջադրեց, այդ թվում նաեւ գյուղատնտեսության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱԳՐՈՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱՅԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Նանե ԽՈՒԴԱՎԵՐԴՅԱՆ
ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԲԱԶՄԱՄԱՍՇՏԱԲԱՅԻՆ ՀԻՄՔԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Հողային պաշարների օգտագործումը ուղեկցվում է քարտեզագրությամբ, որի կարեւորագույն խնդիրներից է հողերի ռացիոնալ օգտագործման ճիշտ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԲԱԶՄԱՄԱՍՇՏԱԲԱՅԻՆ ՀԻՄՔԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հրաչյա ԾՊՆԵՑՅԱՆ Շիրազ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՊՏՂԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐԺԵՔԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդվածի շրջանակներում ուսումնասիրվել է ՀՀ Արմավիրի մարզում պտղաբուծության ճյուղի ներկա վիճակը, ճյուղի զարգացմանը խոչընդոտող
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՊՏՂԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐԺԵՔԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հասմիկ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ ԳԻՆՈՒ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Ցանկացած ձեռնարկատիրական գործունեություն անքակտելիորեն կապված է ռիսկային իրավիճակերի հետ եւ հաջողություն կարող է ունենալ այն
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ ԳԻՆՈՒ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հասմիկ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՀՀ ԳԻՆՈՒ ՇՈՒԿԱՅԻ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանը համարվում է գինեգործության օրրաններից մեկը, որտեղ առկա են խաղողի ավելի քան 150 տեղական սորտեր, խաղողագործության հարուստ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԳԻՆՈՒ ՇՈՒԿԱՅԻ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Տիգրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Հոդվածում ընդգծվել է Արցախի Հանրապետության տնտեսության կայունության ապահովման կարեւորությունը: Հետազոտվել ու վերլուծության են
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱՐ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Саяд ПЕТРОСЯН
IPO КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В АРМЕНИЮ

Для привлечения иностранных инвестиции в Армению важную значение имеют первоначальные публичные предложения (IPO). Привлечение
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
IPO  КАК  ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В АРМЕНИЮ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սվետլանա ՍԻՄՈՆՅԱՆ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԸ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Հոդվածը վերաբերում է ՙֆինանսներ՚, ՙվարկ՚ եւ ՙապահովագրություն՚ հասկացությունների բովանդակությունը կազմող դրամական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԸ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սվետլանա ՍԻՄՈՆՅԱՆ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Հոդվածը վերաբերում է ՀՀ-ում ապահովագրության զարգացման ուղղություններին, որոնց արդյունքում հնարավոր կլինի նկատելիորեն խթանել
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սմբատ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
ՀՀ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

Հոդվածում քննարկված են շուկայական տնտեսության պայմաններում բյուջետային ծախսերի ձեւավորման հիմնախնդիրները եւ դիտարկված են
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայկազ ԱՐԱՄՅԱՆ
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Ցանկացած երկրում շուկայական տնտեսության կայացման կարեւորագույն բնութագրիչներից էկորպորատիվ արժեթղթերի, այդ թվումª կորպորատիվ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայկ ՄԱՆԱՍՅԱՆ
ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ

Հոդվածում վերլուծվել են բնակչության միգրացիայի հասարակական-աշխարհագրական հետազոտության տեսական եւ մեթոդաբանական հարցերը:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գայանե ԱՎԱԳՅԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ձեռնարկատիրական գործունեությունը, ինչպես նաեւ գործունեության այլ տեսակներ, օբյեկտիվորեն կապված են ռիսկերի բազմազանության հետ:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայկ ԲԵՋԱՆՅԱՆ
ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ VAR ՄՈԴԵԼԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

Հոդվածում ներկայացված է Հայաստանի Հանրապետությունում բանկային տոկոսադրույքի ազդեցության գնահատումը տնտեսության իրական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ  ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ VAR ՄՈԴԵԼԻ ՄԻՋՈՑՈՎ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ֆելիքս ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ ՈՐՊԵՍ ԲԱՐԵԽԻՂՃ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել բարեխիղճ տնտեսավարող անձանց նկատմամբ տարբերակված մաքսային քաղաքականության կիրառման գործիք
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ ՈՐՊԵՍ ԲԱՐԵԽԻՂՃ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գեւորգ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՎՃԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Առեւտրային կազմակերպությունների ֆինանսական կայունությունը սերտորեն կապված է վճարունակության հետ: Վճարունակության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՎՃԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Лусине ХАЧАТРЯН
ОСОБЕННОСТИ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РА

Լուսինե ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՍԹՐԵՍ-ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ
Բանալի բառեր` հակադարձ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ОСОБЕННОСТИ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ  В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РА  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռոդել ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԳՈՒՅՔԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՄԲ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդվածում խոսվում է կառուցման փուլում գտնվող բնակելի շենքերում բնակարանների եւ գրասենյակային շինություններում տարածքների ձեռք
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԳՈՒՅՔԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՄԲ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ  ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արամայիս ԱՎԱԳՅԱՆ Մաքսիմ ՄԱՆԱՍՅԱՆ Հայկ ՄԱՆԱՍՅԱՆ
ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՆ ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵԸ

Հոդվածում քննարկվում են հետխորհրդային տարիներին Հայաստանի բնակչության միգրացիայի ժողովրդագրական հետեւանքները: Նշվում է, որ ՀՀ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՆ ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռոբերտ ՔԱՄԱԼՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՊՏԻՄԱԼ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

Հոդվածում ներկայացվում են միգրացիայի նկարագրումը Ռամսեի եւ Բրաունի տնտեսական աճի եւ միգրացիայի մոդելներում, որոնցում միգրացիան
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՊՏԻՄԱԼ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Armine GALSTYAN
POVERTY AND MALNUTRITION IN ARMENIA

Արմինե ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԹԵՐՍՆՈՒՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Բանալի բառեր` աղքատություն, թերսնուցում, բնակչություն:

Այս
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
POVERTY AND MALNUTRITION IN ARMENIA  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Armine GALSTYAN
POSSIBILITIES OF IMPLEMENTATION OF BASIC INCOME IN ARMENIA

Արմինե ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Բանալի բառեր` հիմնական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
POSSIBILITIES OF IMPLEMENTATION  OF BASIC INCOME IN ARMENIA  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սեդա ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ, ՄՏԱՎՈՐ ԵՎ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Սեփականության հարաբերությունները առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում երկրի տնտեսության կառավարման համակարգում© դրանք
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ, ՄՏԱՎՈՐ ԵՎ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռադիկ ՎԵՐԴՅԱՆ
ԳՈՐԾԱՐՔԱՅԻՆ ԾԱԽՔԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Վերջին երկու տասնամյակներում ՀՀ տնտեսությունում գործարքային ծախքերի աճն առաջին հերթին պայմանավորված էր տնտեսության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՈՐԾԱՐՔԱՅԻՆ ԾԱԽՔԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռուբեն ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ

Ինչ է իրենից ներկայացնում հողը, պարզաբանում հողային ֆոնդի վերաբերյալ: Տեսակետներ հողային ռեսուրսների կառավարման մոտեցումների
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անի ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՈՐԱԿԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԵՎ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԴՐԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

Ուսումնասիրությունները վկայում են, որ ՀՀ-ն 2005թ. միանալով Բոլոնիայի գործընթացին, առաջնային կարեւորություն տրվեց Եվրոպական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՈՐԱԿԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԵՎ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԴՐԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անի ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդվածում փորձ է արվել կլաստերային վերլուծության գործիքակազմի կիրառմամբ զարգացածության տարբեր մակարդակ ունեցող երկրները
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Առնո ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՊՈՉԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

Հոդվածում իրականացվել է Սյունիքի մարզի պոչամբարների վերամշակման սոցիալ-տնտեսական հետեւանքների գնահատում: Նախ` ներկայացվել է
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՊՈՉԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
#3-4 (199-200) /2017
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ