ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
Արխիվ  #1-2 (197-198) /2017

[ 2017 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [ 2013 ] [ 2012 ] [ 2011 ] [ 2010 ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ]
207 | 205 | 203 | 201 | 199 | [ 197 ] |

 
Թիվ 1-2 (197-198), 2017
Թիվ 1-2 (197-198), 2017

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 1-2 (197-198), 2017  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Բովանդակություն
Թիվ 1-2 (197-198), 2017

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 1-2 (197-198), 2017  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հոդվածների ամփոփում
Թիվ 1-2 (197-198), 2017

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 1-2 (197-198), 2017  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աշոտ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ Գրիգոր ԿՈՒՐՂԻՆՅԱՆ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ. ՏՆՏԵՍԱ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ

Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության անցած քառորդդարյա ժամանակահատվածում, երկրում իրականացված սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ. ՏՆՏԵՍԱ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հրաչիկ ՋԱՎԱԴՅԱՆ Իռա ՓԱՆՈՍՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱԳՈՅԱՑՈՒՄԸ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Հոդվածում դիտարկվել են խորհրդատվական ծառայությունների կայունության ապահովման խնդիրները, ինքնաֆինանսավորման վիճակն ու
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱԳՈՅԱՑՈՒՄԸ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հրանտ ԴԱՎԹՅԱՆ
«ՄԵԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ» ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՍՊԱՐԵԶՈՒՄ

Սույն հոդվածում դիտարկվում են տվյալագիտության եւ էկոնոմետրիկայի հիմնական առանձնահատկությունները, որոնք իրենց սկիզբն են առել
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
«ՄԵԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ» ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՍՊԱՐԵԶՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վահան ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՄԵԹՈԴԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ

Գործարար միջավայրը հանդիսանում է տվյալ տնտեսության այն մթնոլորտը, որի ներքո գործում են ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՄԵԹՈԴԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Манушак МКРТЧЯН
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ В КОНТЕКСТЕ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Մանուշակ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  К ИССЛЕДОВАНИЮ СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ В  КОНТЕКСТЕ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անի ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԼՈԲ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՄԲ

Յուրաքանչյուր կազմակերպության համար կարեւոր է սեփական իմիջի ձեւավորումըª սահմանելով նպատակները եւ արժեքները, ապրանքի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳԼՈԲ  ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՄԲ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հրանտ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Էլեկտրաէնրեգետիկական համակարգը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության առանցքային բաղադրիչներից մեկն է£ Համակարգում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վահան ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Գործարար միջավայրը հանդիսանում է տվյալ տնտեսության այն մթնոլորտը, որի ներքո գործում են ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Դավիթ ԱԲԳԱՐՅԱՆ
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Հոդվածում քննարկվում է ԷԱ-ի վիճակագրական համակարգերի միջազգային փորձը եւ հիմնավորվում է ՀՀ-ում դրա ներդրման անհրաժեշտությունը:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Դավիթ ԱԲԳԱՐՅԱՆ
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԸ© ԿԼԱՍՏԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդվածում ներկայացվում է էլեկտրոնային առեւտրի էկոհամակարգի այն տարրերը, որոնց զարգացումը թույլ կտա ձեւավորել էլեկտրոնային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԸ© ԿԼԱՍՏԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Տաթեւիկ ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՓՈՐՁԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Ներկայացված հետազոտությունը նվիրված է էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրման պատմության ուսումնասիրությանը եւ տեսակներին:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՓՈՐՁԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արթուր ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ Գուրգեն ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՄՈԴԵԼԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ

Ժամանակակից աշխարհում անշարժ գույքի գները հետաքրքրում են հասարակության բոլոր շերտերին: Առավել հետաքրքրական եւ կիրառական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՄՈԴԵԼԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Mojtaba HAGHIGHATJUE
THE INFLUENCES OF MANAGER'S MOTIVATION ON STICKINESS OF COST

Մոջթաբա ՀԱՂԻՂԱԹՋՈՒ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
THE INFLUENCES OF MANAGER'S MOTIVATION ON STICKINESS OF COST  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ալբերտ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏԸ ՈՐՊԵՍ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ

Սույն հոդվածում հեղինակը հիմնավորում է գործազրկության նպաստների վերաներդրման անհրաժեշտությունըª զբաղվածության խթանման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏԸ ՈՐՊԵՍ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ալբերտ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԵՐԵՎԱՆԱԲՆԱԿ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սույն հոդվածում դիտարկեցինք ՀՀ երեւանաբնակ տնային տնտեսությունների եկամտի հիմնական աղբյուրների 2005-2015թթ. ընթացքում: Հաշվարկները
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵՐԵՎԱՆԱԲՆԱԿ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աննա ՄԻՆԱՍՅԱՆ
ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ

Ինտերնետ մարքեթինգը համեմատաբար էժան համաշխարհային տեղեկատվական միջոց է, որին բնորոշ է բարձր կատարողականությունն ու նպատակային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հարություն ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ
ՀՀ-ՈՒՄ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՊԻ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդվածում ուսումնասիրվել են բարձրագույն կրթությանը վերաբերող մի քանի ցուցանիշներ, ինչպես նաեւ ցույց է տրվել բարձրագույն
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ-ՈՒՄ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՊԻ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վահրամ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ Արթուր ԽԱՌԱՏՅԱՆ
ԷԿԶՈԳԵՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ

Աշխատանքում էկոնոմետրիկ մոդելավորմամբ ռեգրեսիոն վիճակագրության տվյալների հիման վրա վերլուծվել ու գնահատվել են 2004-2015թթ.
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԷԿԶՈԳԵՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աննա ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ ՀՀ-ՈՒՄ

ՀՀ զբոսաշրջության զարգացման մարքեթինգային հայեցակարգի մշակման ժամանակ անհրաժեշտ է նաեւ մտածել սխեմաներ եւ մեխանիզմներ, որոնք
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աննա ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Ներկայացված զբոսաշրջության զարգացման եւ առաջմղման մարքեթինգային գործիքները, մեխանիզմները, ինչպես նաեւ թվային ու նորամուծական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Քրիստինե ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ՀՀ-ՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Ցանկացած տնտեսավարող սուբյեկտ նորմալ վերարտադրություն եւ տնտեսական արդյունավետություն ապահովելու համար պետք է հնարավորություն
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ-ՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անուշ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Մի անդամ պետության տարածքից մյուս անդամ պետության տարածք ապրանքներ արտահանելու դեպքում այն անդամ պետության հարկատուի կողմից,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ  ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վահան ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԲՆՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Ֆինանսական ռիսկերի առկայությունը չպետք է գործարարության ոլորտում դիտարկվի սոսկ որպես բացասական երեւույթ: Առեւտրային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԲՆՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Տարոն ՍԻՄՈՆՅԱՆ
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ

Հոդվածում շղթայական տեղադրումների եղանակով ուսումնասիրվել են ՀՀ առեւտրային բանկերի կանոնադրական կապիտալում կատարված
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Իրինա ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՇԵՂՄԱՆ ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՈԴԵԼԸ

Հոդվածում ներկայացվել է փոխարժեքի ոչ ֆունդամենտալ կամ սպեկուլյատիվ բաղադրիչի գոյության վարկածի ստուգման մոդելը` Քենեթ Ուեսթի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՇԵՂՄԱՆ ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՈԴԵԼԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Միքայել ԳԱԼՈՅԱՆ
ՀՀ ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԴԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Հոդվածում վերլուծվել է դրամավարկային քաղաքականության վարման հիմնական ուղղությունները եւ վերջիններիս յուրաքանչյուրին
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԴԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Նարինե ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ

Դրամական հոսքերի տնտեսագիտական բնութագրումը կարեւորվեց շուկայական մրցակցային տնտեսավարման պայմաններում: Տնտեսական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լեւոն ԱԼԻԽԱՆՅԱՆ
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Վարկային միությունների առանձնահատկությունները հատուկ ուշադրություն են պահանջում ՀՀ ֆինանսական համակարգը վերահսկող եւ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայկ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ
ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Մերօրյա հասարակություններում ֆինանսական միջոցների հնարավոր աղբյուրներից առանձնանում է վարկավորումը, որն աստիճանաբար
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գեորգի ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Հոդվածում քննարկվել են փոքր եւ միջին ձեռնարկատիության գործունեության հիմնահարցերը եւ ներկայացվել են տվյալ ոլորտի զարգացման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Րաֆֆի ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՀՀ-ՈՒՄ ԱՈՒԴԻՏԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գոյություն ունեն աուդիտորական գործունեության կարգավորման 3 մոդելներª պետական, հանրային եւ խառը: ՀՀ-ում կիրառվում է ոլորտի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ-ՈՒՄ ԱՈՒԴԻՏԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայկ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ Րաֆֆի ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Ներկայումս լայն տարածում է ստանում այն գաղափարը, որ ընկերությունների գործունեության արդյունքները գնահատելիս անհրաժեշտ է
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արմինե ՄԵԺԼՈՒՄՅԱՆ
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸª ՈՐՊԵՍ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԽՆԴԻՐ

Հոդվածի շրջանակներում ուսումնասիրվել է ոչ ֆինանսական տեղեկատվության բացահայտման միջազգային փորձը, ՀՀ-ում հեռանկարները եւ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸª ՈՐՊԵՍ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԽՆԴԻՐ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գեւորգ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆª «ՅՈՒՔՈՄ» ՍՊԸ ՕՐԻՆԱԿՈՎ

ՀՀ-ում գործող կազմակերպության գործունեության եւ մրցակցային շուկայում իր ուրույն տեղն ունենալու համար շատ կարեւոր հանգամանք է
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆª «ՅՈՒՔՈՄ» ՍՊԸ ՕՐԻՆԱԿՈՎ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Նազենիկ ՍԱՄՎԵԼՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Առողջապահական ծառայությունների որակի եւ հասանելիության ապահովման հենասյուներից մեկն առողջապահության ոլորտի ֆինանսավորումն է:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Կարո ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԸ

Հոդվածը նվիրված է տնտեսական անվտանգության հիմնահարցերի ուսումնասիրությանը եւ դրա ապահովման հետ կապված խնդիրների քննարկմանը:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արման ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ
ՀԱՄԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

Սույն հոդվածում քննարկվել են համակենտրոնացման գործարքների նկատմամբ մրցակցային մարմինների կողմից իրականացվող հսկողության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՄԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. ՃԿՈՒՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՈՐՊԵՍ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔ

Ժամանակակից կազմակերպություններից շատերը ցանկանում են սեփական արտադրանքն իրացնել ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. ՃԿՈՒՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՈՐՊԵՍ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լուսինե ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Հոդվածում ներկայացվել է երկրի հանքահումքային պոտենցիալը: Վերլուծվել է Հայաստանի դիրքը համաշխարհային տնտեսությունում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անի ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Ժամանակակից հասարակությունը բնութագրվում է գիտատեխնիկականե տեղեկատվական, գլոբալիզացիայի, համաշխարհային տնտեսության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
#1-2 (197-198) /2017
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ