ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
Արխիվ  #9 (135) / Սեպտեմբեր 2011

[ 2018 ] [ 2017 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [ 2013 ] [ 2012 ] [ 2011 ] [ 2010 ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ]
Հունվար | Փետրվար | Մարտ | Ապրիլ | Մայիս | Հունիս | Հուլիս | Օգոստոս | [ Սեպտեմբեր ] | Հոկտեմբեր | Նոյեմբեր | Դեկտեմբեր

 
Գայանե ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գայանե ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ  ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Էդգար ՃԱՂԱՐՅԱՆ
<ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ> ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԴՐԱ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ, ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԱՏՄԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ, ԿԱԶՄՆ ՈՒ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
<ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ> ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԴՐԱ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ, ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԱՏՄԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ, ԿԱԶՄՆ ՈՒ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Էդգար ՃԱՂԱՐՅԱՆ
ԳՆԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՆԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ջուլիետա ԴԱԲԱՂՅԱՆ
ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ (1997-2010ԹԹ.)

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ (1997-2010ԹԹ.)  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Наталья СТАРШИНОВА
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

Դիտել ՌՈՒՍԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Valiollah SHAHBAZKHANI
IRAN’S AGRICULTURE SECTOR IN ACCESSION PROCESS TO THE WTO IN 1990 - 2008 NECESSITIES AND CHALLENGES

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
IRAN’S AGRICULTURE SECTOR IN ACCESSION PROCESS TO THE WTO IN 1990 - 2008 NECESSITIES AND CHALLENGES  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Shahrad AVAZPOUR
CURRENT SITUATION OF THE CORPORATE GOVERNANCE OF IRANIAN COMPANIES

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
CURRENT SITUATION OF THE CORPORATE GOVERNANCE OF IRANIAN COMPANIES  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Shahrad AVAZPOUR
RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND RISK TAKING IN IRANIAN FIRMS

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND RISK TAKING IN IRANIAN FIRMS  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Mohammad REZA SOHRABI
THE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN TOTAL QUALITY MANAGEMENT TECHNIQUE AND RISK AND RETUNE OF THE COMPANIES IN IRAN STOCK MARKET

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
THE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN TOTAL QUALITY MANAGEMENT TECHNIQUE AND RISK AND RETUNE OF THE COMPANIES IN IRAN STOCK MARKET  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Mohammad REZA SOHRABI
THE RELATIONSHIP BETWEEN BALANCED SCORECARD AS NON FINANCIAL INNOVATIVE MANAGEMENT TOOL AND RISK AND RETUNE OF THE COMPANIES IN IRAN STOCK MARKET

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
THE RELATIONSHIP BETWEEN BALANCED SCORECARD AS NON FINANCIAL INNOVATIVE MANAGEMENT TOOL AND RISK AND RETUNE OF THE COMPANIES IN IRAN STOCK MARKET  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Զորայր ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՄՈԴԵԼՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՄՈԴԵԼՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Միքայել ՄՈՒՂԴՈՒՍՅԱՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋԱՆՑՔՆԵՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԴՐԱՆՑ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋԱՆՑՔՆԵՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԴՐԱՆՑ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Միքայել ՄՈՒՂԴՈՒՍՅԱՆ
ԽԱՌԸ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԽԱՌԸ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լուսինե ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ԼԻԶԻՆԳԻ ԾԱՎԱԼՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԼԻԶԻՆԳԻ ԾԱՎԱԼՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լուսինե ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ԼԻԶԻՆԳԻ ՀԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԼԻԶԻՆԳԻ ՀԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արամ ՄԻՆԱՍՅԱՆ
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հովհաննես ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արթուր ՂՈՒԼՅԱՆ
ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արթուր ՂՈՒԼՅԱՆ
ՀՀ 2010Թ. ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ 2010Թ. ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հովհաննես ՉՈԲԱՆՅԱՆ
ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Роберт ШАХРЕРЯН
ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ АРМЕНИИ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

Դիտել ՌՈՒՍԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ АРМЕНИИ,  ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հովսեփ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԼՈԿԱԼ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԼՈԿԱԼ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ  ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վահագն ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԶԵԼՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆՈՐ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԶԵԼՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆՈՐ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Իրինա ՎԱՆՅԱՆ, ԱՆԱՀԻՏ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գայանե ԱՎԱԼՅԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Gholamreza MAZAHERI
THE STUDY OF ROLE OF NON-FINANCIAL FACTORS IN DECISION MAKING

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
THE STUDY OF ROLE OF NON-FINANCIAL FACTORS IN DECISION MAKING  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Gholamreza MAZAHERI
THERE IS A SIGNIFICANT RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DATA AND DEMOGRAPHIC FACTORS AND DECISION MAKING AMONG IRANIAN INVESTORS

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
THERE IS A SIGNIFICANT RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DATA AND DEMOGRAPHIC FACTORS AND DECISION MAKING AMONG IRANIAN INVESTORS  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
#9 (135) / Սեպտեմբեր 2011
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ