ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
Արխիվ  #6 (132) / Հունիս 2011

[ 2018 ] [ 2017 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [ 2013 ] [ 2012 ] [ 2011 ] [ 2010 ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ]
Հունվար | Փետրվար | Մարտ | Ապրիլ | Մայիս | [ Հունիս ] | Հուլիս | Օգոստոս | Սեպտեմբեր | Հոկտեմբեր | Նոյեմբեր | Դեկտեմբեր

 
Արմեն ԿԱՐԱ-ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Наринэ МАНАСЯН
ЭКОНОМИКА РЕГИОНА И ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Դիտել ՌՈՒՍԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ЭКОНОМИКА РЕГИОНА И ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մարատ ՍԻՆԱՆՅԱՆ
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Եվա ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վանուհի ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆ. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Տիգրան ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՏԻՄ-ԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏԻՄ-ԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՐԱԿԻ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Տիգրան ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գայանե ԱՎԱԳՅԱՆ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Aanvar YOUSEFI
IMPOSED ECONOMICAL SANCTIONS AGAINST IRAN AND ITS EFFECT ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
IMPOSED ECONOMICAL SANCTIONS AGAINST IRAN AND ITS EFFECT ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռուզան ՂՈՒԼՅԱՆ
ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎԻՃԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎԻՃԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռուզան ՂՈՒԼՅԱՆ
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Տաթեւիկ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆՈՐ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵԼ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՎՐԱ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆՈՐ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵԼ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՎՐԱ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայկ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԱՀԵԿԱՆ Է

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԱՀԵԿԱՆ Է  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Mohammadrahim BAHREHMAND
STUDY ABOUT COMPARATIVE ADVANTAGE AND MARKETING INTRODUCTION OF EXPORT DATES OF IRAN

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
STUDY ABOUT COMPARATIVE ADVANTAGE AND MARKETING INTRODUCTION OF EXPORT DATES OF IRAN  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Abbasali DEHGHANI
THE ECONOMIC EFFECTS OF WHITE SPOT SYNDROME VIRUS (WSSV) ON PRODUCTION AND MARKET OF SHRIMP IN IRAN

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
THE ECONOMIC EFFECTS OF WHITE SPOT SYNDROME VIRUS (WSSV) ON PRODUCTION AND  MARKET OF SHRIMP IN IRAN  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Saeid GHANE
PROVIDING A MODEL FOR STRATEGIC DECISIONS IN IMPROVEMENT INDUSTRIES BASED ON GRAY RELATION ANALYSIS MODELING

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
PROVIDING A MODEL FOR STRATEGIC DECISIONS IN IMPROVEMENT INDUSTRIES BASED ON GRAY  RELATION ANALYSIS MODELING  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Mohsen SHOKOHFAR, Saeid GHANE
PROVIDING A MODEL FOR STRATEGIC DECISIONS IN TOURISM DEVELOPMENT BASED ON INTERPRETIVE STRUCTURAL MODELING

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
PROVIDING A MODEL FOR STRATEGIC DECISIONS IN TOURISM DEVELOPMENT BASED ON  INTERPRETIVE STRUCTURAL MODELING  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գոհար ԿՈՒՐՂԻՆՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԴԵՐԸ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԳՐԱՎՉՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԴԵՐԸ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԳՐԱՎՉՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արամ ՄԻՆԱՍՅԱՆ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Տիգրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԱՆՑՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԼՂՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԼԾԱԿ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԱՆՑՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԼՂՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԼԾԱԿ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գրիգորի ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ 2004-2009ԹԹ.

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ 2004-2009ԹԹ.  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աստղիկ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Fariman EBRAHIMZADE, Hossein ALI KOOHESTANI, Faride DEIRANLOO
THE STUDY OF IN-SERVICE EDUCATION’S EFFECT ON MANPOWER EFFICIENCY IN EDUCATION DEPARTMENT OF NORTHERN KHORASAN

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
THE STUDY OF IN-SERVICE EDUCATION’S EFFECT ON MANPOWER EFFICIENCY IN EDUCATION DEPARTMENT OF NORTHERN KHORASAN  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
#6 (132) / Հունիս 2011
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ