ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
Արխիվ  #2 (128) / Փետրվար 2011

[ 2018 ] [ 2017 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [ 2013 ] [ 2012 ] [ 2011 ] [ 2010 ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ]
Հունվար | [ Փետրվար ] | Մարտ | Ապրիլ | Մայիս | Հունիս | Հուլիս | Օգոստոս | Սեպտեմբեր | Հոկտեմբեր | Նոյեմբեր | Դեկտեմբեր

 
Իգոր ԱԴՈՒԼՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Իգոր ԱԴՈՒԼՅԱՆ
ՀՀ-ՈՒՄ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԳԼՈԲԱԼԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ-ՈՒՄ  ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԳԼՈԲԱԼԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Կարեն ՏՈՒՐՅԱՆ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԸ ԵՎ ԴՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ (ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ)

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԸ ԵՎ ԴՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ (ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ)  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Էմիլ ԶԱԼԻՆՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Էմիլ ԶԱԼԻՆՅԱՆ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԳՆԵՐԻ ՑՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԱՆԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԳՆԵՐԻ ՑՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԱՆԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Միհրան ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻª ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՆ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԵՐԿՐՆԵՐԻª ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՆ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Միհրան ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ԷՆԴՈԳԵՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՆԵՐՈՒԺԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԷՆԴՈԳԵՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՆԵՐՈՒԺԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հերմինե ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արտակ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԲՆԱԿԱՆ ՄԵՆԱՇՆՈՐՀՆԵՐԸ ՎԵՐԱՓՈԽՎՈՂ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ Հայաստանի Հանրապետությունում առկա խնդրահարույց որոշ դրույթներ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲՆԱԿԱՆ ՄԵՆԱՇՆՈՐՀՆԵՐԸ ՎԵՐԱՓՈԽՎՈՂ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ Հայաստանի Հանրապետությունում առկա խնդրահարույց որոշ դրույթներ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արմեն ՍԱՖԱՐՅԱՆ
ՀՀ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ԴՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ԴՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱԿԱՆ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արմեն ՍԱՖԱՐՅԱՆ
ՀՀ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ալեքսանդր ԳՅՈՒԼՈՒՄՅԱՆ
ՀՀ ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ալեքսանդր ԳՅՈՒԼՈՒՄՅԱՆ
ՀՀ ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Շուշան ՄԿՐՏՉՅԱՆ, Հայկ ՔԱՄԱԼՅԱՆ
ԳՆԱՃԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՆԱՃԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սերգեյ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ ՀՀ ԴՐԱՄԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ ՀՀ ԴՐԱՄԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սերգեյ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ
ԲԱՆԿԵՐԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԴԵՐԸ ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԱՆԿԵՐԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԴԵՐԸ ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հրանտ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԶԵԼՅԱՆ ՆՈՐ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԶԵԼՅԱՆ ՆՈՐ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արման ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԿԱՊԻՏԱԼԸ ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԿԱՊԻՏԱԼԸ ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արման ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՆԴԵՔՍԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՆԴԵՔՍԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ամալյա ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Տիգրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԼՂՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 2010Թ. ԱՌԱՋԻՆ ԻՆՆ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԼՂՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 2010Թ. ԱՌԱՋԻՆ ԻՆՆ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԾԱՎԱԼԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Mahmood NIKZADZEIDY
THE EFFECT OF MARKET YIELD'S SURPLUS VARIABLE ON SHARES YIELD'S SURPLUS STOCK EXCHANGE

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
THE EFFECT OF MARKET YIELD'S SURPLUS VARIABLE ON SHARES YIELD'S SURPLUS STOCK EXCHANGE  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Mahmood NIKZADZEIDY
THE STUDY OF THE EFFECT OF ILLIQUIDITY RISK VARIABLE ON SHARES YIELD'S SURPLUS IN TEHRAN'S STOCK EXCHANGE

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
THE STUDY OF THE EFFECT OF ILLIQUIDITY RISK VARIABLE ON SHARES YIELD'S SURPLUS IN TEHRAN'S STOCK EXCHANGE  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արմեն ՀԱԿՈԲՅԱՆ
APPROACHES OF MACRO ECONOMICAL EVALUATION OF LEASING PRODUCTIVITY

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
APPROACHES OF MACRO ECONOMICAL EVALUATION OF LEASING PRODUCTIVITY  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռուզան ՂՈՒԼՅԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ ՈՐՊԵՍ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԲԱԶԱ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԸ ՈՐՊԵՍ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԲԱԶԱ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հարություն ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հակոբ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
<ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ> ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
<ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ> ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Դավիթ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐՆ ՈՒ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐՆ ՈՒ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Георгий КИПАРОИДЗЕ
УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ВУЗОВ В РЕСПУБЛИКЕ ГРУЗИЯ

Դիտել ՌՈՒՍԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ВУЗОВ В РЕСПУБЛИКЕ ГРУЗИЯ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արման ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ, Մարգարիտա ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ, Կարինե ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, Արման ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸª ԵՏԱՀԱՅԱՑ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՄԲ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՓՈԽԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸª  ԵՏԱՀԱՅԱՑ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՄԲ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արման ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ, Ադամ ՏՈՆԻԿՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
#2 (128) / Փետրվար 2011
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ