ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
Արխիվ  #12 (126) / Դեկտեմբեր 2010

[ 2018 ] [ 2017 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [ 2013 ] [ 2012 ] [ 2011 ] [ 2010 ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ]
Հունվար | Փետրվար | Մարտ | Ապրիլ | Մայիս | Հունիս | Հուլիս | Օգոստոս | Սեպտեմբեր | Հոկտեմբեր | Նոյեմբեր | [ Դեկտեմբեր ]

 
Վիկտոր ԿԱՐՃԻԿՅԱՆ, Աննա ԿԱՐՃԻԿՅԱՆ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎՐԱ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎՐԱ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Տիգրան ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԸ ԵՎ  ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սեւակ ԼՍԿԱՎՅԱՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆ  ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ара ГЮРДЖЯН, Баграт ЕРЗНКЯН
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА

Դիտել ՌՈՒՍԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ  МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Гурген ПОГОСЯН
ПРИОРИТЕТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РА

Դիտել ՌՈՒՍԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ПРИОРИТЕТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РА  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ստեփան ՄՈՒՍԻԿՅԱՆ
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ստեփան ՄՈՒՍԻԿՅԱՆ
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արամ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱՆԵՐԻ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱՆԵՐԻ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արսեն ԶԱԽԱՐՅԱՆ
ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արսեն ԶԱԽԱՐՅԱՆ
ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ, ԸՆԹԱՑԻԿ ԵՎ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՊԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ, ԸՆԹԱՑԻԿ ԵՎ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՊԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Mehdi BARIMANI VARANDI
ECONOMICAL EVALUTION OF ELECTRICITY PRODUCTION THROUGH RENEWABLE ENERGY IN IRAN

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ECONOMICAL EVALUTION OF ELECTRICITY PRODUCTION THROUGH RENEWABLE ENERGY IN IRAN  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սեւակ ԼՍԿԱՎՅԱՆ
ՀՀ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Seyed Asghar FOTOOHI ONJI
HISTORY OF FINANCIAL RATIOS USING ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
HISTORY OF FINANCIAL RATIOS USING ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
KHEDER ALAGHI
WHAT IS THE TEHRAN STOCK EXCHANGE?

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
WHAT IS THE TEHRAN STOCK EXCHANGE?  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Kheder ALAGHI
WHAT IS COST OF CAPITAL?

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
WHAT IS COST OF CAPITAL?  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Hamid EGHBALIAN
FOREIGN INVESTMENT IN BONDS STOCK: POTENTIAL THREATS AND OPPORTUNITIES

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
FOREIGN INVESTMENT IN BONDS STOCK: POTENTIAL THREATS AND OPPORTUNITIES  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Դավիթ ԲԱԲԱՅԱՆ
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Իննա ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԴԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԵՐՔԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՓՈՒԼԻ ԴԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԵՐՔԻ  ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լուսինե ԱՂԱՍԱՐՅԱՆ, Աշխեն ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԳՅՈՒՂՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՅՈՒՂՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Yaghoub ANSARI
STUDY OF INVESTMENT SITUATION IN AGRICULTURAL SECTOR

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
STUDY OF INVESTMENT SITUATION IN AGRICULTURAL SECTOR  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Саяд ПЕТРОСЯН, Манвел БАДАЛЯН
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ В РА

Դիտել ՌՈՒՍԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ В РА  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սայադ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Շաքե ՃԵՊԵՃՅԱՆ
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԸ ԵՎ ԴՐԱ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԸ ԵՎ ԴՐԱ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Կարեն ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՓՈՐՁԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՓՈՐՁԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գայանե ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ, Լուսինե ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լուսինե ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԻՑ ԱՆՑՈՒՄ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԻՑ ԱՆՑՈՒՄ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ստելլա ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Mehdi BARIMANI VARANDI
THE SOCIAL COSTS OF ELECTRICITY PRODUCTION

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
THE SOCIAL COSTS OF ELECTRICITY PRODUCTION  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
#12 (126) / Դեկտեմբեր 2010
© 2000-2019 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ