ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9 (217) / 2018
 
Թիվ 9 (217) 2018
Թիվ 9 (217) 2018

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 9 (217) 2018  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Բովանդակություն
Թիվ 9 (217) 2018

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 9 (217) 2018  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հոդվածների ամփոփում
Թիվ 9 (217) 2018

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 9 (217) 2018  Ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աշոտ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ Անդրանիկ ՈՍԿԱՆՅԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հոդվածում ներկայացվում է արժեթղթավորման գործընթացը ֆինանսատնտեսական դիտարկման ենթարկելու կարևորությունը` նախաձեռնողների,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գոհար ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ ԱՀ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Հոդվածում ներկայացված է Արցախի Հանրապետության ֆինանսական հաշվետվություն ներկայացնող կազմակերպությունների թվի,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ ԱՀ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հասմիկ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ
ԵՌԱԿՈՂՄ ՌԵՊՈ՝ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ֆինանսական շուկայի մասնակիցների համար ռեպո գործառնությունների շուկան էական դերակատարում ունի՝ որպես իրացվելիության ապահովման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵՌԱԿՈՂՄ ՌԵՊՈ՝ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հովհաննես ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԻՃԱԿՆ ՈՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդվածում քննարկվում են ՀՀ առևտրային բանկերի ընթացիկ վիճակն ու միջազգային վարկային շուկայում դրանց մրցունակության առկա
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԻՃԱԿՆ ՈՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անի ԱՍՐՅԱՆ
ՀՀ ԲԱՆԿԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ Z ԻՆԴԵՔՍԻ (Z-SCORE) ՄԻՋՈՑՈՎ

Ժամանակակից ուսումնասիրություններում բանկերի կայունության գնահատման առավել տարածված ցուցանիշներից է Z ինդեքսը, որը կարելի է
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԲԱՆԿԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ Z ԻՆԴԵՔՍԻ (Z-SCORE) ՄԻՋՈՑՈՎ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մելանյա ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀՀ ՇՈՒԿԱՅԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Եվրոպական երկրներում կանխիկ գնումների քանակը այնքան է նվազել անկանխիկ վարկերի տրամադրման ընդլայնումից հետո, որ անգամ բազմաթիվ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԵՎ ՀՀ ՇՈՒԿԱՅԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գագիկ ԲԱԴԱԴՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՂԻ ԶԱՆԳՎԱԾԸ, ԲԱԶԱՆ ԵՎ ԲԱԶՄԱՐԿԻՉԸ

Փողը տնտեսական շրջանառության կարևորագույն տարրերից մեկն է, առանց որի անհնար է պատկերացնել տնտեսական երևույթները։ Փողի շուկան
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՂԻ ԶԱՆԳՎԱԾԸ, ԲԱԶԱՆ ԵՎ ԲԱԶՄԱՐԿԻՉԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գայանե ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՓՄՁ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Հոդվածը նվիրված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացման հիմնախնդիրներին եւ դրանց լուծման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՓՄՁ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Artsrun NSHANYAN
THE IMPACT OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION AND THE EUROPEAN UNION ON INTERNATIONAL TRADE

Արծրուն ՆՇԱՆՅԱՆ
ԱՌԵՎՏՐԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ և ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՎՐԱ
Բանալի բառեր.
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
THE IMPACT OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION AND THE EUROPEAN UNION ON INTERNATIONAL TRADE  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հովհաննես ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ ՆԵՐԳՆԱ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ ՔԱՌԱԿՈՒՍԱՅԻՆ ՌԵՍԳՐԵՍԻՈՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

Ռուսաստանից եկող զբոսաշրջային հոսքերը ՀՀ զբոսաշրջային ոլորտի համար նշանակալի եկամտի այբյուր են: Հետազոտության նպատակն է
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՆԵՐԳՆԱ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ ՔԱՌԱԿՈՒՍԱՅԻՆ ՌԵՍԳՐԵՍԻՈՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գագիկ ԲԱԴԱԴՅԱՆ
ՀՀ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Երկրի ազգային տնտեսությունը բնութագրող մի շարք ցուցանիշներ հնարավորություն են տալիս գնահատել երկրի մակրոտնտեսական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Կամո ԴԱՎԹՅԱՆ
ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ տնտեսական զարգացումը մեծապես պայմանավորված է արդյունավետ առևտրա¬յին գործունեությամբ: Արտաքին առևտրի զար¬գացման հա¬մար
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Կամո ԴԱՎԹՅԱՆ
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

Հոդվածում քննարկվում է բնակչության եկամուտների անհավասարաչափ բաշխվածության խնդիրը: Ցույց է տրվում եկամուտների անհավասարաչափ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վահե ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆԵՐԻ

Պետական գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ միջոցների ստեղծման հիմնական աղբյուր են հանդիսանում հարկային մուտքերը։
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆԵՐԻ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Армине АРУТЮНЯН
СИСТЕМНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ОЦЕНКЕ И РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА АРМЕНИИ

Ключевые слова: инновационный потенциал, информационные потоки, структурные факторы, научно-технический прогресс.
Существует
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
СИСТЕМНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ОЦЕНКЕ И РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА АРМЕНИИ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արմինե ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԵՐԿՐՈՒՄ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ

Բանալի բառեր: ինովացիոն ներուժի գնահատում, գիտատեխնիկական ներուժի ինդեքս, ինտեգրալային ցուցանիշներ , կոմպլեքս ցուցանիշների
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵՐԿՐՈՒՄ  ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հովհաննես ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՆՉՈՒՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Հոդվածում քննարկվում է վենչուրային կապիտալը՝ որպես մասնավոր բիզնեսի ֆինանսավորման այլընտրանքային ձև, դրա էությունը, ձևավորման և
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՆՉՈՒՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռուբեն ՂԱՆԹԱՐՉՅԱՆ Ռուզաննա ՀԱՋՈՅԱՆ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԴԵՐԸ ԱՐԴԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Ներկայումս յուրաքանչյուր երկրի կառավարության տնտեսական քաղաքականության գերակա խնդիրը տնտեսության արդիականացումն է,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԴԵՐԸ ԱՐԴԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վիկտորյա ԲԴՈՅԱՆ
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՐԸ ԵՐԿՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ. ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼԸ

Հոդվածում ներկայացված է արժեթղթավորման էությունը, դրա դերը ֆինանսական համակարգում, քննարկման առարկա է դարձել ակտիվների
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՐԸ ԵՐԿՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ. ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴԵԼԸ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հրանուշ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ Հրանուշ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ Եվա ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ
ԱԳՐՈԲԻԶՆԵՍԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Գործարարության զարգացումը ագրարային ոլորտում երկրի համար ունի ռազմավարական կարևոր նշանակություն, ինչը կնպաստի երկրում ոչ միայն
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱԳՐՈԲԻԶՆԵՍԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արտակ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Սույն հոդվածում ներկայացված են այն միջոցառումները, որոնք իրականացվել են մեր Հանրապետությունում 2012թ․-ից ի վեր և առընչվել են
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ  ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սուրեն ԱՆԱՆՅԱՆ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ «ԿԱՆԱՉ» ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԵՎ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Հոդվածում ներկայացված են վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում «կանաչ» սերտիֆիկացման համակարգը, կանաչ սերտիֆիկատների միջոցով
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ «ԿԱՆԱՉ» ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԵՎ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՀՀ-ՈՒՄ  Վճարել 500 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
#9 (217) / 2018
© 2000-2020 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ