ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7 (215) / 2018
 
Հովհաննես ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ ՀՆԱ-Ի ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

Հետազոտությունը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՆԱ-ի և հարկային մուտքերի փոխկապվածության վերլուծությանը
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՀՆԱ-Ի ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հովհաննես ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ-ՈՒՄ HԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՆԱ-Ի ՎՐԱ: ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՄՈԴԵԼ

Հետազոտությունը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՆԱ-ի, մաքսային եկամուտների և հարկային բեռի փոխկապվածության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ-ՈՒՄ HԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՆԱ-Ի ՎՐԱ: ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ՄՈԴԵԼ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լևոն ՀՈՎՆԱՆՅԱՆ
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Ինչպես տնտեսության մակրոմակարդակում, այնպես էլ միկրոմակարդակում ներդրումները դասվում են կարևորագույն տնտեսական գործիքների
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ  ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ԴԵՐԸ  ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ  ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ֆյոդոր ԱԴԻՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բանալի բառեր. ինովացիա, պետական քաղաքականություն, ֆինանսական մեխանիզմներ, զարգացում:
Ինչպես ցույց է տալիս միջազգային փորձը երկրի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ֆյոդոր ԱԴԻՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՀՀ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵՋ

Բանալի բառեր` ինովացիոն զարգացում, ֆինանսական մեխանիզմներ, փոփոխականներ, մոդել:
Պետության կողմից իրականացվող ինովացիոն
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՀՀ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵՋ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Ժամանակակից կազմակերպությունները բարձր արդյունքների հասնելուց բացի, ձգտում են նաև աշխատակիցների, ինչպես նաև նրանց
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անահիտ ԳԱԼԱՆՏԵՐՅԱՆ Գոռ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ-ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ

Պետական-մասնավոր գործընկերությունը նոր երևույթ չէ: Դեռևս Հին Հռոմից մեզ հայտնի են դեպքեր, և պետությունը իր գործառույթների մի մասը
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՊԵՏԱԿԱՆ-ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մարիա ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ ԵՎ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒՄ. ՓՈՐՁԻ ՈՒՍՈՒՄԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել կորպորատիվ սոցիալական պատասախանատվության ներդրման և տարածման զարգացած երկրների փորձը։
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ ԵՎ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒՄ. ՓՈՐՁԻ ՈՒՍՈՒՄԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ենոք ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷՄՊԻՐԻԿ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ

Սահմանադրությունը հանդիսանում է երկրի տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական զարգացման կարևորագույն որոշիչներից մեկը։ Այս
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷՄՊԻՐԻԿ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անահիտ ԹԵՎՈՍՅԱՆ
ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Հոդվածում քննարկվում է տնտեսական քաղաքականության մշակման և որոշումների կայացման ոլորտում արդի վերլուծական գործիքների,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Դավիթ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՐԱԳԻՏՈԻԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ

Հոդվածում քննարկվում են բնակչության ֆինանսական գրագիտության էութ¬յանը, նշանա¬կութ¬յանը և հիմնախնդիրներին վերաբերող հարցեր:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՐԱԳԻՏՈԻԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արծրուն ՆՇԱՆՅԱՆ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Հոդվածում դիտարկվում են Հայաստանում առողջապահության համակարգի ներկայիս վիճակը և հեռանկարները: Նշվում են երկրի բնակչությանը
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ  Վճարել 369 ՀՀ դրամ եւ ներբեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
#7 (215) / 2018
© 2000-2018 ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ