ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Հակոբ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ԲՋՋԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԳԼՈԲԱԼ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

Բջջային կապի ծառայությունների ոլորտը կանգնած է լուրջ մարտահրավերների առջև: Թվային աշխարհում բջջային օպերատորների բիզնեսի գործող մոդելները ստեղծված իրավիճակում այլևս արդյունավետ չեն: Թվային տեխնոլոգիաների զարգացման պայմաններում արտաքին մրցակիցների հետ արդյունավետ մրցակցության նպատակով բջջային կապի ծառայությունների օպերատորները պետք է անցնեն կերպափոխման որոշակի գործընթաց: Սույն հոդվածում անդրադարձ է կատարվում բջջային կապի ծառայությունների ոլորտի գլոբալ զարգացման միտումներին, որոնք նախանշում են ոլորտի մոտակա ապագան:

Акоп БАГДАСАРЯН
ТЕНДЕНЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Ключевые слова: мобильная связь, телекоммуникации, интернет, развитие.
Сфера услуг мобильной связи стоит перед серьёзными вызовами. В цифровом мире действующие модели бизнес операторов мобильной связи в созданной ситуации больше не эффективны. В условиях развития цифровых технологий для эффективной конкуренции с внешними конкурентами операторы услуг мобильной связи должны пройти некий процесс трансформации. В данной статье рассматриваются тенденции глобального развития сферы услуг мобильной связи, которые предуказывают ближайшее будущее данной сферы.

ԲՋՋԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԳԼՈԲԱԼ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
     
  © ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ