ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#1-2 (209-210) / -Հունվար 2018
 
Գագիկ ՉԱԽՈՅԱՆ
ԻՆՉՈՒ՞ ԵՆ ՄԱՐԴԻԿ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԴԻՄՈՒՄ. ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Տվյալ աշխատանքում իրակացվել է միգրացիայի որոշիչների վերաբերյալ միջազգային և հայկական գրականության ուսումնասիրություն: Բացահայտվել են այն հիմնական գործոնները, որոնք օգտագործվել են հետազոտողների կողմից միգրացիայի մոդելներում մարդկանց վարքը և որոշումների կայացման գործընթացը բացատրելու համար: Հատուկ ուշադրություն է դարձվել այն աշխատանքների վրա, որոնցում հիմնական փոփոխականներից զատ դիտարկվել են նաև երկրի կամ տարածաշրջանի ինստիտուտների գործունեության արդյունավետության վերաբերյալ փոփոխականներ:

Гагик ЧАХОЯН
ПОЧЕМУ ЛЮДИ МИГРИРУЮТ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЯСНЕНИЙ
Ключевые слова: детерминанты миграции, макро и микро модели миграции, экономические и политические институты, ожидания, благосостояние.
В данной статье осуществлен обзор международной и армянской литературы детерминантов миграции. Выявлены те основные факторы, которые были использованы в моделях миграции для объяснения поведения и процесса принятия решений людей. Специальное внимание было обращено на работы, в которых кроме основных переменных были включены переменные касающийся эффективности деятельности институтов страны или области.

ԻՆՉՈՒ՞ ԵՆ ՄԱՐԴԻԿ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԴԻՄՈՒՄ. ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
     
  © ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ