ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Գևորգ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Կազմակերպությունների տնտեսական միջոցների աղբյուրներ բաժանվում են երկու մասի՝ փոխառու և սեփական: Առաջնային ենք համարում փոխառու կապիտալի ուսումնասիրությունը, դրա ներգրավվման միջոցները և տեսակները: Այդ նպատակով սույն հոդվածում ուսումնասիրել ենք ՀՀ-ում փոխառու կապիտալի ներգրավվման աղբյուրները, ներկայացրել ենք վերջին տարիներին կիրառվող տոկոսադրույքները, ներգրավվման ծավալները ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավվման տարբեր աղբյուրների համար: Հոդվածում առանձնահատուկ ուշադրության ենք հրավիրել ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավվումից բխող ազդեցությունները առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության վրա:

Геворг ПЕТРОСЯН
ЗАДАЧИ, СВЯЗАННЫЕ С ЭФФЕКТИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
Ключевые слова: Финансовая стабильность, финансовые ресурсы, экономические средства, заемный капитал, кредиты, Репо сделки.
Источники экономических ресурсов предприятий делятся на две части – заемные и собственные. Мы, в качестве приоритета, рассматриваем заемный капитал, методы и типы его привлечения. С этой целью, в данной статье мы изучаем источники заимствованного капитала в Армении, представляем процентные ставки за последние годы, а также объемы привлеченных средств для различных источников финансовых ресурсов. В статье особое внимание уделяется тому влиянию, которое привлечение финансовых ресурсов оказывает на финансовую стабильность коммерческих предприятий.

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
     
  © ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ