ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Ռոբերտ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
ՀՀ ԴՐԱՄԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԲՐՈՈՒՆՅԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

Վերջին ժամանակներս արտարժույթի վարքագծի կանխատեսման մոդելների արդյունավետության մասին ուսումնասիրությունները նշանակալից տեղ են զբաղեցնում միջազգային տնտեսագիտական գրականության մեջ: Վերլուծաբանները նշում են, որ ցանկացած կառուցվածքային մոդելը (որը պարունակում է հիմնարար մակրոտնտեսական փոփոխականներ, ինչպիսիք են համախառն ներքին արտադրանքը, դրամական պաշարները, տոկոսադրույքները եւ գնաճային դրույքաչափերը) եւ ժամանակագրական շարքերի մեթոդները չեն գերազանցում իրենց բնույթով տեխնիկական պարզ պատահական քայլ պարունակող մոդելներից: Հետազոտական աշխատանքում մենք օգտագործել ենք երկրաչափական բրոունյան շարժման մոդելը, ՀՀ դրամի փոխարժեքի կանխատեսման համար:

Роберт МЕЛИКЯН
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КУРСА АРМЯНСКОГО ДРАМА ПУТЕМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ БРОУНСКИМ ДВИЖЕНИЕМ
Ключевые слова: обменный курс, прогноз, броунское движение, отклонение, симуляция
В последнее бремя исследования по поводу эффективности моделей прогнозирования обменного курса значимое место занимают в литературе по международной экономике. Аналитики утверждает, что любая структурная модель (с использованием фундаментальных макроэкономических переменных, таких как валовой внутренний продукт, денежная масса, процентные ставки и инфляция) и методы временных рядов не превзошли простую техническую модель который имеет случайное движение. В этом исследовании мы использовали моделирование геометрического броуновского движения, чтобы прогнозировать курс Армянского драм.

ՀՀ ԴՐԱՄԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԲՐՈՈՒՆՅԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
     
  © ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ