ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#11-12 (207-208) / -Հունվար 2017
 
Աստղիկ ՓԱՐՍՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՔԼԱՍՏԵՐԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ

Սույն հոդվածում առաջարկվում է ջրի որակի ցուցանիշների դասակարգման վիճակագրական մեթոդ: Կատարել ենք քլաստերային վերլուծություն՝ Հայաստանի Հանրապետության Հյուսիսային ջրավազանի ջրային օբյեկտների դիտակետերի նույն ժամանակահատվածում վերցված մեկ փորձանմուշի փաստացի տվյալների հիման վրա: Արդյունքում ստացել ենք ջրի գնահատման մեկ այլ տարբերակ, որը ևս կարող է արդյունավետ լինել:

Астгик ПАРСЯН
КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЬЯ ВОД РА НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОГО БАССЕЙНА
Ключевые слова: поверхностная вода, качество воды, оценка воды, кластер, кластерный анализ.
В данной статье представлен статистический метод классификации показателей качества воды. Мы провели кластерный анализ, основанный на фактических данных одного пробного образца, взятого в то же время на водных объектах Северного бассейна Республики Армения. В результате у нас есть еще один вариант оценки воды, который также может быть эффективным.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՔԼԱՍՏԵՐԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
     
  © ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ