ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
Արխիվ  #9-10 (171-172) / Սեպտեմբեր-Հոկտեմբեր 2014

[ 2017 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [ 2013 ] [ 2012 ] [ 2011 ] [ 2010 ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ]
Հունվար | Փետրվար | Մարտ | Ապրիլ | Մայիս | Հունիս | Հուլիս | Օգոստոս | [ Սեպտեմբեր ] | Հոկտեմբեր | Նոյեմբեր | Դեկտեմբեր

 
Թիվ 9-10 (171-172) 2014
Թիվ 9-10 (171-172) 2014

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 9-10 (171-172) 2014  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Բովանդակություն
Թիվ 9-10 (171-172) 2014

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 9-10 (171-172) 2014  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Կարինե ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
ՀՀ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Կարինե ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
ՀՀ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Нарине МЕЛКУМЯН
АНАЛИЗ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В АРМЕНИИ

Նարինե ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ
ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Բանալի բառեր` պրոցեսինգ, էկվայրինգ,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
АНАЛИЗ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В АРМЕНИИ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայկ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

Հայկ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
Արժութային ռիսկը բանկում վնասի առաջացման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայկ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Հայկ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՐՏԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հարություն ԶԱՔՈՅԱՆ
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԱՐՐԵՐՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ

Հարություն ԶԱՔՈՅԱՆ
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԱՐՐԵՐՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ
Վարկային ռիսկի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԱՐՐԵՐՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հարություն ԶԱՔՈՅԱՆ
ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԱՐՐԵՐՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ

Հարություն ԶԱՔՈՅԱՆ
ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԱՐՐԵՐՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԱՐՐԵՐՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Նարինե ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԸ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Նարինե ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԸ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Տնտեսական ռեսուրսների եւ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԸ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սամվել ՄԻՆԱՍՅԱՆ
ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄ

Սամվել ՄԻՆԱՍՅԱՆ
ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄ
Հոդվածում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աննա ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՈՂԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԱՏՇԱՃ ԳՈՐԾԵԼԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Աննա ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՈՂԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԱՏՇԱՃ ԳՈՐԾԵԼԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՈՂԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԱՏՇԱՃ ԳՈՐԾԵԼԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռուզաննա ԱՐՄԵՆԱԿՅԱՆ Լիանա ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ. ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ

Ռուզաննա ԱՐՄԵՆԱԿՅԱՆ
Լիանա ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ. ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ.  ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վալերի ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ Ռուսլան ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ՆՈՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ

Վալերի ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Ռուսլան ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ՆՈՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ
Հոդվածում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՆՈՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ժիրայր ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ Սեդա ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ. ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՏԻՐՈՒՅԹԸ ԵՎ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ժիրայր ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
Սեդա ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ. ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՏԻՐՈՒՅԹԸ ԵՎ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ. ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՏԻՐՈՒՅԹԸ ԵՎ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հենրիկ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԿՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՎՐԱ

Հենրիկ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԿՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՎՐԱ
Հոդվածում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԿՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՎՐԱ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հենրիկ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ «ՊԱՐՓԱԿՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ» (DEA) ՄԵԹՈԴՈՎ

Հենրիկ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ «ՊԱՐՓԱԿՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ» (DEA)
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ «ՊԱՐՓԱԿՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ»  (DEA) ՄԵԹՈԴՈՎ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վահե ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ՎԱՐԿԸ ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼ

Վահե ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ՎԱՐԿԸ ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼ
Տնտեսական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՎԱՐԿԸ ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վերգինե ՍԱԽԿԱԼՅԱՆ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Վերգինե ՍԱԽԿԱԼՅԱՆ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացված է ՀՀ-ում առկա պարտադիր
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վերգինե ՍԱԽԿԱԼՅԱՆ
ԱՊՊԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Վերգինե ՍԱԽԿԱԼՅԱՆ
ԱՊՊԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հոդվածում ամփոփ տեսքով ներկայացված է ԱՊՊԱ համակարգի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՊՊԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Sayyed Mohammad SAYYEDI
BENEFITS AND LIMITATIONS IN EXHIBITIONS HOLDING

Սայեդ Մոհամմեդ ՍԱԵԴԻ
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ
Բանալի բառեր` օգուտ,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
BENEFITS AND LIMITATIONS IN EXHIBITIONS HOLDING  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անի ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Անի ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Թաթուլ ՄԿՐՏՉՅԱՆ Սեւակ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
«ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ

Թաթուլ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
Սեւակ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
«ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ
Հոդվածում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
«ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ատոմ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ Սերգեյ ՍՈԼՈԴՈՎՆԻԿՈՎ Դիանա ԳԱԼՈՅԱՆ
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆԸ

Ատոմ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
Սերգեյ ՍՈԼՈԴՈՎՆԻԿՈՎ
Դիանա ԳԱԼՈՅԱՆ
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Атом МАРГАРЯН Сергей СОЛОДОВНИКОВ Диана ГАЛОЯН
ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АРМЕНИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ РАСШИРЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Атом МАРГАРЯН
Сергей СОЛОДОВНИКОВ
Диана ГАЛОЯН
ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АРМЕНИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АРМЕНИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ РАСШИРЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Арман НАЛБАНДЯН
ДЕФЛЯЦИЯ КАК ПРОБЛЕМА ДЛЯ ЕВРОЗОНЫ

Арман НАЛБАНДЯН
ДЕФЛЯЦИЯ КАК ПРОБЛЕМА ДЛЯ ЕВРОЗОНЫ
Последние разговоры о дефляции в еврозоне вызвали две реакции. С одной
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ДЕФЛЯЦИЯ  КАК  ПРОБЛЕМА ДЛЯ ЕВРОЗОНЫ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գայանե ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Գայանե ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լուսինե ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ
ՓՈՔՐ ՈՒ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼ

Լուսինե ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ
ՓՈՔՐ ՈՒ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՓՈՔՐ ՈՒ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անահիտ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՀՀ ՍՏՎԵՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՄԱՆ ՄՈԴԵԼԸ

Անահիտ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՀՀ ՍՏՎԵՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՄԱՆ ՄՈԴԵԼԸ
Այսօր ստվերային տնտեսության դեմ պայքարի ռազմավարության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՍՏՎԵՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՄԱՆ ՄՈԴԵԼԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հովհաննես ԵՐԻՑՅԱՆ
ՎԵՐԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱՆԵՐԻª ՀԱՅԱՍԱՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ

Հովհաննես ԵՐԻՑՅԱՆ
ՎԵՐԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱՆԵՐԻª ՀԱՅԱՍԱՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ
Միջազգային փորձը
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՎԵՐԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱՆԵՐԻª ՀԱՅԱՍԱՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լիլիթ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԱՆՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԸ

Լիլիթ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԱՆՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԱՆՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Տաթեւիկ ՓԱՇԱՅԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՑԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՖԵՐՄԵՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԱՆՑՄԱՆ ՉԱՅԱՆՈՎԻ ՄՈՏԵՑՄԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տաթեւիկ ՓԱՇԱՅԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՑԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՖԵՐՄԵՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՅՈՒՂԱՑԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՖԵՐՄԵՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԱՆՑՄԱՆ ՉԱՅԱՆՈՎԻ ՄՈՏԵՑՄԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Տաթեւիկ ՓԱՇԱՅԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՑԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Տաթեւիկ ՓԱՇԱՅԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՑԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՅՈՒՂԱՑԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Խաթուն ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ, ԹԵ՞ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ)

Խաթուն ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՔՍԱՅԻՆ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ, ԹԵ՞ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ)  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լուսինե ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Լուսինե ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մանուչար ՍԻՄՈՆՅԱՆ
ՆՈՐԱՄՈՒԾԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

Մանուչար ՍԻՄՈՆՅԱՆ
ՆՈՐԱՄՈՒԾԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՆՈՐԱՄՈՒԾԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անի ՇԱՅԲԵԿՅԱՆ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ

Անի ՇԱՅԲԵԿՅԱՆ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՄԱՔՍԱՅԻՆ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գագիկ ՍԻՄՈՆՅԱՆ
ԵՐԿՐԻ ԻՄԻՋԻ, ՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՐԵՆԴԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Գագիկ ՍԻՄՈՆՅԱՆ
ԵՐԿՐԻ ԻՄԻՋԻ, ՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՐԵՆԴԻ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵՐԿՐԻ ԻՄԻՋԻ, ՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՐԵՆԴԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Манушак МКРТЧЯН Асмик ГЕВОРКЯН
ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУДА И ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ НKР

Манушак МКРТЧЯН
Асмик ГЕВОРКЯН
ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУДА И ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУДА И ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ НKР  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լուսինե ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ
ՓՈՔՐ ՈՒ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿՄԱՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Լուսինե ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ
ՓՈՔՐ ՈՒ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿՄԱՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Ներկայացվել է երկրի տնտեսության զարգացման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՓՈՔՐ ՈՒ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿՄԱՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Борис МАКАРЯН
ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ОСНОВЕ KЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ В РА

Борис МАКАРЯН
ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ОСНОВЕ KЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ В РА
В статье
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ОСНОВЕ KЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ В РА  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լիլիթ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՐԱՎՉՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ, ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Լիլիթ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՐԱՎՉՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՐԱՎՉՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ, ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Դավիթ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻՑ ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Դավիթ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻՑ ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հոդվածում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻՑ ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ  ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հոդվածների ամփոփում
Հոդվածների ամփոփում

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Հոդվածների ամփոփում  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
#9-10 (171-172) / Սեպտեմբեր-Հոկտեմբեր 2014
 
     
  © ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ