ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
Արխիվ  #12 (150) / Դեկտեմբեր 2012

[ 2017 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [ 2013 ] [ 2012 ] [ 2011 ] [ 2010 ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ]
Հունվար | Փետրվար | Մարտ | Ապրիլ | Մայիս | Հունիս | Հուլիս | Օգոստոս | Սեպտեմբեր | Հոկտեմբեր | Նոյեմբեր | [ Դեկտեմբեր ]

 
Նարինե ԽԱԼԱԹՅԱՆ
ՏԵՂԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏԵՂԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Նարգիզ ՍՈՒՂՅԱՆ
ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՎՐԱ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԼԱՖԵՐԻ ԿՈՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՎՐԱ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԼԱՖԵՐԻ ԿՈՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սամվել ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայկ ՔԱՄԱԼՅԱՆ
ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աշոտ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ ԱԳՐՈՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՎԻՃԱԿՆ ՈՒ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱԳՐՈՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ  ՎԻՃԱԿՆ ՈՒ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աշոտ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գուրգեն ԱՐԱՐՔՑՅԱՆ
ՀՈՂԻ ՀԻՊՈԹԵԿԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՈՂԻ ՀԻՊՈԹԵԿԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մելինե ՄԻՆԱՍՅԱՆ
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՎՐԱ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՎՐԱ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Էդգար ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԳՐԱՎՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԳՐԱՎՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Էմիլ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Արփի ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԻ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐԻ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՏԱՐԲԵՐԱԿ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վարդան ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԸ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԸ ԵՎ  ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վարդան ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գայանե ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գայանե ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԱՃԻ ՆՈՐ ՄՈԴԵԼԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԱՃԻ ՆՈՐ ՄՈԴԵԼԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արթուր ԽԱՌԱՏՅԱՆ
ԱՐՏԱԳԱՂԹԸ ԵՎ ԴՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՎՐԱ (2001-2010 ԹԹ.)

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՐՏԱԳԱՂԹԸ ԵՎ ԴՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՎՐԱ (2001-2010 ԹԹ.)  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լուսինե ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լուսինե ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՌԻՍԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՌԻՍԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռիտա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՓՈՐՁԸ ՄԻ ՇԱՐՔ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՓՈՐՁԸ ՄԻ ՇԱՐՔ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լիանա ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արմինե ԳԱՐԵԳԻՆՅԱՆ
ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳԼՈԲԱԼ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳԼՈԲԱԼ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԻ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արմինե ԳԱՐԵԳԻՆՅԱՆ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԳԼՈԲԱԼԱՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ, ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԳԼՈԲԱԼԱՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ, ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անահիտ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԿԼԻՄԱՆ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆ ԵՎ  ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԿԼԻՄԱՆ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Алексей МЯГKОВ
ЗНАЧИМОСТЬ БРЕНДОВ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ

Ալեքսեյ ՄՅԱԳԿՈՎ
ԲՐԵՆԴՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ
Հոդվածում հետազոտվում են բրենդը` որպես կազմակերպության համար
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ЗНАЧИМОСТЬ БРЕНДОВ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ալվարդ ՍԱՐԳՍՅԱՆ Անահիտ ՄԱՐՋԱՆՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՄԱՄԲ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՄԱՄԲ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արթուր ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
ՀԱՇՎԵԿՇՌՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՈՐՊԵՍ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՇՎԵԿՇՌՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՈՐՊԵՍ  ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Araksya GRIGORYAN
INNOVATION AS DRIVING FACTOR OF DEVELOPMENT

Արաքսյա ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՇԱՐԺԻՉ ՈՒԺ
Տեքստիլի եւ հագուստի ոլորտն ունի զարգացման մեծ ներուժ: Հագուստի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
INNOVATION AS DRIVING FACTOR OF DEVELOPMENT  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Lusine TUMYAN
APPLYING THE BALANCED SCORECARD TO EDUCATION

Լուսինե ԹՈՒՄՅԱՆ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
Աշխատանքը նվիրված է ցուցանիշների հավասարակշռված համակարգի (ՑՀՀ)
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
APPLYING THE BALANCED SCORECARD TO EDUCATION  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մարինե ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
ՀՀ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սուսաննա ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ Գագիկ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Էրիկ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԲԼՈԳՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋԱՏԻՐԱԿԱՆ ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԲԼՈԳՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋԱՏԻՐԱԿԱՆ ԵՎ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Քիումարս ԱՀՄԱԴԻ
ՀԱՅ ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՓՐԵՄ ԽԱՆԻ ԴԵՐԸ ԻՐԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅ ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՓՐԵՄ ԽԱՆԻ ԴԵՐԸ ԻՐԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
#12 (150) / Դեկտեմբեր 2012
 
     
  © ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ