ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
Արխիվ  #12 (138) / Դեկտեմբեր 2011

[ 2017 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [ 2013 ] [ 2012 ] [ 2011 ] [ 2010 ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ]
Հունվար | Փետրվար | Մարտ | Ապրիլ | Մայիս | Հունիս | Հուլիս | Օգոստոս | Սեպտեմբեր | Հոկտեմբեր | Նոյեմբեր | [ Դեկտեմբեր ]

 
Ара ГЮРДЖЯН, Баграт ЕРЗНКЯН, Микаэл ЕРЗНКЯН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРАНСАКЦИОННЫЙ СЕКТОР: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ

Արա ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ, Բագրատ ԵՐԶՆԿՅԱՆ, Միքայել ԵՐԶՆԿՅԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍԱԿՑԻՈՆ ՀԱՏՎԱԾ.ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ

Սույն
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРАНСАКЦИОННЫЙ СЕКТОР: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Арарат ГОМЦЯН
СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА КАК ПРОГРЕССИВНАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРМЕНИИ

Արարատ ԳՈՄՑՅԱՆ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴԻՄԱԿԱՆ ՁԵՎ
Հոդվածում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը  
СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА КАК ПРОГРЕССИВНАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРМЕНИИ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռուզաննա ԱՐՄԵՆԱԿՅԱՆ
ԻՆՏԵԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ՀՀ-Ն

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԻՆՏԵԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ՀՀ-Ն  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ali Asghar TATLARI
ECONOMIC-TRADE RELATIONS OF IRAN AND ARMENIA

Ալի Ասղար ԹԱԹԼԱՐԻ
ԻՐԱՆԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԵՎՏՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԸ
Հոդվածում ներկայացված են Իրանի եւ Հայաստանի առեւտրատնտեսական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ECONOMIC-TRADE RELATIONS OF IRAN AND ARMENIA  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արա ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Միքայել ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Միքայել ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ` ՈՐՊԵՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ` ՈՐՊԵՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ  ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աննա ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԻՆ ՀՀ ՀԱԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԻՆ ՀՀ ՀԱԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լուսինե ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՌԻՍԿԵՐԻ ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՌԻՍԿԵՐԻ ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աննա ՀԱՅՐՈՒՆԻ
<ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՌԻՍԿ> ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
<ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՌԻՍԿ> ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մարտին ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մարտին ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՓՈԽԱՌՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սամվել ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
ԵՄ, ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԵՎ ՀՀ ՓՈՔՐ ՈՒ ՄԻՋԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵՄ, ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԵՎ ՀՀ ՓՈՔՐ ՈՒ ՄԻՋԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Կարեն ՊՈՂՈՍՅԱՆ, Գայանե ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ԿՈՇՏ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐՈՎ DSGE ՄՈԴԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿՈՇՏ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐՈՎ DSGE ՄՈԴԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Դավիթ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Դավիթ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գայանե ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՐԿԱՅԻՆ §ԲԵՌԻ¦ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՐԿԱՅԻՆ §ԲԵՌԻ¦ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Նարեկ ՔԵՇԻՇՅԱՆ
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գայանե ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ  ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սվետլանա ՍԻՄՈՆՅԱՆ
ՎԵՐԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՎԵՐԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վերգինե ՍԱԽԿԱԼՅԱՆ
ԱՊՊԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՊՊԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Александр ОГАНЯН
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ

Ալեքսանդր ՕՀԱՆՅԱՆ
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հոդվածում դիտարկված են Ռուսաստանում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը  
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հարություն ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Ամիր ՖԱՐՀԱԴԻԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀՆԱՑԱԾ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՆԵՐՔԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀՆԱՑԱԾ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՆԵՐՔԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վաղարշակ ՄԵՅՐՈՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԵՎ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԵՎ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արծրունի ԹՈՐՈՍՅԱՆ
ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ §ԲԵՎԵՌԱՑՈՒՄԸ¦ ՀՀ-ՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ §ԲԵՎԵՌԱՑՈՒՄԸ¦ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աննա ԲԱԿՈՒՆՑ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աննա ԲԱԿՈՒՆՑ
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԹԻՎԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԹԻՎԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անահիտ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԿԱՅԱՑՈՒՄԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
#12 (138) / Դեկտեմբեր 2011
 
     
  © ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ