ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
Արխիվ  #12 (89) / Դեկտեմբեր 2007

[ 2017 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [ 2013 ] [ 2012 ] [ 2011 ] [ 2010 ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ]
Հունվար | Փետրվար | Մարտ | Ապրիլ | Մայիս | Հունիս | Հուլիս | Օգոստոս | Սեպտեմբեր | Հոկտեմբեր | Նոյեմբեր | [ Դեկտեմբեր ]

 
Արա ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Կորյուն ԱԹՈՅԱՆ, Արտյոմ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ ԶԱՐԳԱՑԱԾ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ ԶԱՐԳԱՑԱԾ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հովհաննես ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԱՈՒԴԻՏԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻՈՆ ՈՒՐՎԱԳԾԵՐ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՈՒԴԻՏԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻՈՆ ՈՒՐՎԱԳԾԵՐ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռուբեն ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ԵՐԱՇԽԻՔ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ԵՐԱՇԽԻՔ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռուբեն ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայսեր ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԵՎ ՓԱԹԵԹՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԵՎ ՓԱԹԵԹՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայսեր ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Тигран АКОПЯН
ВАЖНОСТЪ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ HKP

Դիտել ՌՈՒՍԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ВАЖНОСТЪ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ HKP  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Тигран АКОПЯН
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ HKP

Դիտել ՌՈՒՍԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ HKP  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Арарат ГОМЦЯН
ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ И МЕСТО В НЕМ ЭКОНОМИКИ АРМЕНИИ

Դիտել ՌՈՒՍԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ И МЕСТО В НЕМ ЭКОНОМИКИ АРМЕНИИ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գառնիկ ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՄԻՋԵՎ ԱՌԵՎՏՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՄԻՋԵՎ ԱՌԵՎՏՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սերգեյ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԹՈՒՐՔԻԱ. ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ` ՆՎԱԶՄԱՆ ԿԱՐԳՈՎ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԹՈՒՐՔԻԱ. ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ` ՆՎԱԶՄԱՆ ԿԱՐԳՈՎ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Քրիստինե ԱՆՏՈՆՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աննա ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայկ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՓՈՔՐ ԲԻԶՆԵՍԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՓՈՔՐ ԲԻԶՆԵՍԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հրայր ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՆԵՐՀՈՍՔԻ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՆԵՐՀՈՍՔԻ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վարդան ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ԴԵՐԸ ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ԴԵՐԸ ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մարիուս ՍԵՅՍՅԱՆ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
էդիտա ԱԼԻԽԱՆՅԱՆ
ԱՆՎՃԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՆՎՃԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
էդիտա ԱԼԻԽԱՆՅԱՆ
ԱՆՎՃԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՆՎՃԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լեւոն ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻՎ ՀԻՄՔ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻՎ ՀԻՄՔ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Միխայիլ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վաչիկ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
«ՀԱՅՌՈՒՍԳԱԶԱՐԴ» ՓԲԸ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ (2002-2006ԹԹ.)

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
«ՀԱՅՌՈՒՍԳԱԶԱՐԴ» ՓԲԸ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ (2002-2006ԹԹ.)  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Կորյուն ԱԹՈՅԱՆ, Գրիգոր ԽԱՆԻԿՅԱՆ
ՀԻՊՈԹԵԿԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԻՊՈԹԵԿԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սերգեյ ՋՀԱՆԳԻՐՅԱՆ
ԲԱՆԿԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԱՆԿԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սերգեյ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՐԴԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՐԴԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սերգեյ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արա ԹԱՐՎԵՐԴՅԱՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Կամո ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
ՀՀ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արամ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
ԽԱՂՈՂԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԸ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԽԱՂՈՂԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մուշեղ ԹՈՒՄԱՍՅԱՆ
ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վարդան ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԶԱՄԲՅՈՒՂԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԶԱՄԲՅՈՒՂԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սոս ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ «ՆԵՐԳՈՐԾՈՂԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԴԻՐ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԻԶՄ» ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ «ՆԵՐԳՈՐԾՈՂԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԴԻՐ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԻԶՄ» ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սոս ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ՀՀ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄ. ՊԱՐԱՄԵՏՐԻ±Կ, ԹԵ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄ. ՊԱՐԱՄԵՏՐԻ±Կ, ԹԵ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
#12 (89) / Դեկտեմբեր 2007
 
     
  © ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ