ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
Արխիվ  #9-10 (205-206) /2017

[ 2017 ] [ 2016 ] [ 2015 ] [ 2014 ] [ 2013 ] [ 2012 ] [ 2011 ] [ 2010 ] [ 2009 ] [ 2008 ] [ 2007 ] [ 2006 ] [ 2005 ] [ 2004 ]
[ 205 ] | 203 | 201 | 199 | 197 |

 
Թիվ 9-10 (205-206), 2017
Թիվ 9-10 (205-206), 2017

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 9-10 (205-206), 2017  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Բովանդակություն
Թիվ 9-10 (205-206), 2017

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 9-10 (205-206), 2017  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հոդվածների ամփոփում
Թիվ 9-10 (205-206), 2017

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 9-10 (205-206), 2017  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Շուշան ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԱՐԺԵՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

Կազմակերպությունն իր անընդհատ գործունեությունն ապահովելու նպատակով ներգրավում է նյութական, աշխատանքային և ֆինանսական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԱՐԺԵՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արաքս ԱՎԵՏՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԽՈՇՈՐ ՔԱՂԱՔՆԵՐՈՒՄ (ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև կառավարման կառուցվածքային հարաբերությունների արդյունավետությունը համայնքի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԽՈՇՈՐ ՔԱՂԱՔՆԵՐՈՒՄ (ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արտակ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ համայնքներում առկա տեղական նշանակության շատ խնդիրներ արդյունավետ լուծում կարող են ստանալ համայնքների համագործակցության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Դիանա ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Ազգային տնտեսության մրցունակությունը բարդ և բազմաբովանդակ հասկացություն է, որն իր մեջ ներառում է տնտեսական գործունեության գրեթե
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գեորգի ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՔԼԱՍՏԵՐԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Աշխատանքը նպատակ է հետապնդում կառավարման արդյունավետության բնութագրիչների համատեքստում՝ իրականացնել զարգացող և անցումային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՔԼԱՍՏԵՐԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Նարինե ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԱՐԴԻ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Ռիսկերի կառավարման արդյունավետությունը հաճախ պայմանավորվում է բանկային ռիսկերի դասակարգմամբ: Ռիսկերի դասակարգման տակ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԱՐԴԻ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Նարինե ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ՍԹՐԵՍ-ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Սթրես-թեստավորումը հանդիսանում է ռիսկերի կառավարման կարևոր գործիք, որը ցույց է տալիս բանկի` ռիսկերի նկատմամբ զգայունության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՍԹՐԵՍ-ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գևորգ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության գնահատման և հնարավոր սնանկության կանխատեսման համար գոյություն ունեն մի շարք
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գնել ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Այս հոդվածում ներկայացված է անկախ աուդիտորի եզրակացությունում առանցքային աուդիտորական հարցերի ներառման, և Հայաստանի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լուսինե ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Հոդվածում քննարկվել են ՀՀ ֆինանսական համակարգի կայության հիմնական բնութագրիչները։ Հաշվի առնելով ՀՀ ֆինանսական ակտիվներում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՃՅՈՒՂՈՒՄ ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Բանալի բառեր՝ մանրածախ առևտուր, ապրանքաշրջանառություն, մրցակցություն, խտության գործակից, միջկազմակերպական հարաբերություններ,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՃՅՈՒՂՈՒՄ ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անի ԴՈԽՈՅԱՆ
«ԽԱՌԸ» ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ինչպես հայտնի է, ժամանակակից աշխարհում գերակշռում է մասնավոր սեփականության վրա հիմնված ձեռնարկատիրությունը: Ավելին, անցած դարի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
«ԽԱՌԸ» ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ և ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արա ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ Նոննա ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆՆԵՐԸ ՀՀ-ում

ՀՀ զբոսաշրջային շուկայի զարգացումն անհրաժեշտ է իրականացնել մի շարք ուղղություններով:
Առաջին, օտարերկրյա զբոսաշրջիկների
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆՆԵՐԸ ՀՀ-ում  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արմենուհի ՋԱՆՋՈՅԱՆ
ՀՀ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵԱՏՄ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

ՀՀ առևտրաշրջանառության կարգավորման գործում կարևորելով ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ փոխհամագործակցությունը` հոդվածում փորձել ենք
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵԱՏՄ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արմենուհի ՋԱՆՋՈՅԱՆ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎՐԱ

Կարևորելով ՀՀ մակրոտնտեսական կայունության ապահովումը տնտեսության զարգացման գործում, հոդվածում դիտարկվել է երկրի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎՐԱ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գոհար ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ Գոհար ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆÜԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԺԻՉ ՈՒԺ

Յուրաքանչյուր երկրում իրականացվող հարկային քաղաքականությունը մաս է կազմում այն տնտեսական քաղաքականության, որն իրականացվում է
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆÜԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԺԻՉ ՈՒԺ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հակոբ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՀՀ ԲՋՋԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ինտերնետի զարգացումը չէին կարող իրենց ազդեցությունը չունենալ բջջային կապի ծառայությունների վրա:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԲՋՋԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայկազ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Վարսիկ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ
ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԵԱՏՄ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Փաստացի մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԵԱՏՄ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հրաչուհի ՋԱԲԱՂՅԱՆ
ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Ձեռնարկատիրոջ համար կարևոր խնդիր է սեփական բիզնես մոդելի ընտրությունը՝ կնքել ֆրանչայզինգային պայմանագիր և աշխատել ուրիշի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ани АВЕТИСЯН Лиана МАРГАРЯН
О ВОЗМОЖНОСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ПОЛИТИКИ ИНФЛЯЦИОННОГО ТАРГЕТИРОВАНИЯ В СТРАНАХ ЕАЭС

В статье рассматриваются особенности имплементируемых в настоящее время в странах ЕАЭС режимов денежно-кредитной политики, а
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
О ВОЗМОЖНОСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ПОЛИТИКИ ИНФЛЯЦИОННОГО ТАРГЕТИРОВАНИЯ В СТРАНАХ ЕАЭС  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լուսյա ԳԱԼՈՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Մրցակցության պետական կարգավորման խնդիրները վերջին տարիներին ՀՀ-ում սկսեցին առավել ակտիվ դրսևորվել, ինչը պայմանավորված է
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Нарек БАБИНЯН Сергей КАЛАШНИКОВ
ПОСТРОЕНИЕ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ СФЕРЫ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ РА

Данная статья посвящена построению кластерных моделей в сфере туристских услуг. В статье рассматриваются методы формирования
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ПОСТРОЕНИЕ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ СФЕРЫ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ РА  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Քնարիկ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ԴԻՍԱԳՐԵԳԱՑՎԱԾ ՀՆԱ-Ի ՃԵՂՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ

Սույն հետազոտության նպատակը ՀՀ տնտեսության համար արդեն իսկ կիրառություն ստացած ամբողջական ՀՆԱ-ի ճեղքերին զուգահեռ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԴԻՍԱԳՐԵԳԱՑՎԱԾ ՀՆԱ-Ի ՃԵՂՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ` ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ара КАРЯН Цолак МАКАРЯН
KВОТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМПОРТА ИЛИ РЕВЕРСНАЯ КВОТА ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ

В статье представлен специальный механизм лицензионного квотного распределения импорта для экспортеров, названный “реверсной
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
 
Սուրիկ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հարկային ռազմավարության առանձնահատկությունները կարելի է քննարկել հարկերի իրականացրած գործառույթների համատեքստում։ ՀՀ պետական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արթուր ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
ՀՀ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային ու մրցակցային միջավայրը բնութագրող ցուցանիշները տարեցտարի բարելավվում են, ինչի մասին
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հայկ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ներդրումային ծրագրերի արդյունավետության կարևոր նախապայմաններից է հանդիսանում ներդրումային ռիսկերի համակողմանի, օբյեկտիվ և
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Сергей ИГНАТОВ
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

В статье представлена роль инновационно-инвестиционного развития промышленности Республики Армения в рамках интеграции страны
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ալբերտ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ-ՈՒՄ ՆՈՐԱՄՈՒԾԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԳՈՐԾՈՆ

Հոդվածում ներկայացվում է նորամուծական գործընթացների եւ տնտեսական աճի կախվածությունը։ Քննարկվում են տնտեսական աճի հիմնական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ-ՈՒՄ ՆՈՐԱՄՈՒԾԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԳՈՐԾՈՆ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռազմիկ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

Տարածքային զարգացման կարևորությունը ՀՀ-ում առաջնահերթ է ճանաչվել՝ սկսած դեռ 2000 թվականից, մի շարք գերակա փաստաթղթերով:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Мартирос ПЕТРОСЯН
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР СОКРАЩЕНИЯ ЭМИГРАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

На основе анализа по административно-территориальному делению РА и г. Еревану за последнее пятилетие выявлена взаимосвязь между
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР СОКРАЩЕНИЯ ЭМИГРАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անդրանիկ ՈՍԿԱՆՅԱՆ
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ և ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ակտիվների արժեթղթավորումը ֆինանսական գործիք է, որն աջակցում է բիզնեսի ընդլայնմանն ուղղված ֆինանսական ներարկումներին,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ և ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աննա ԶԱԼԻՆՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՃԱՌՔԻ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Հոդվածում ներկայացված են տնտեսության պետական կառավարման ոլորտում՝ մասնավորապես ՉԺՀ-ի պետական և համայնքային սեփականության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՃԱՌՔԻ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հեղինե ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ` ՈՐՊԵՍ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԳՈՐԾԻՔ

Գույքի և եկամուտների հայտարարագրման համակարգը բազմաթիվ զարգացած երկրներում հանդիսանում է հարկային եկամուտների հավաքագրման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ` ՈՐՊԵՍ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԳՈՐԾԻՔ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լիլիթ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆ ԸՍՏ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

Հոդվածում ներկայացվել է ՀՀ բնակչության եկամուտների միջին մակարդակի փոփոխության վրա տնային տնտեսության կառուցվածը, տնտեսական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆ ԸՍՏ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Քրիստինե ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
ՀՀ-ՈՒՄ ԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐՈՂԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում ՀՀ-ում ազգային փոխադրողի կարգավիճակի ընտրության կազմակերպաիրավական և տնտեսական հիմնավորմանը:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ-ՈՒՄ ԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐՈՂԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սվետլանա ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ Սարգիս ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎՐԱ

Հոդվածում քննարկվել են ժողովրդագրական գործոնների ազդեցության հետևանքները տնտեսական իրավիճակի վրա` առանձնացնելով ներքին
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎՐԱ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Տաթեւիկ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ԵԱՏՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ (ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ, ԲԵԼԱՌՈՒՍ, ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ) ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԴԱՇՏԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Տարիների ընթացքում էականորեն փոխվել են ՀՀ միգրացիոն գործընթացները, դրանց պատճառներն ու հետևանքները, դրանցում ներգրավված խմբերն
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵԱՏՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ (ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ, ԲԵԼԱՌՈՒՍ, ՂԱԶԱԽՍՏԱՆ) ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԴԱՇՏԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ենոք ՀԱԿՈԲՅԱՆ Գագիկ ՉԱԽՈՅԱՆ
ՀՀ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Տվյալ աշխատանքում իրակացվել է ՀՀ համայնքներում մակերևութային ջրերի որակի գնահատում: Օգտագործվել են շրջակա միջավայրի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռուբեն ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՈՂԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱԲԵՐՄԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԸ

Հոդվածում ներկայացված են հողային հարաբերությունների կարգավորման, հողերի պահպանման և արդյունավետ օգտագործման, հողային կադաստրի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՈՂԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱԲԵՐՄԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սասուն ԲԱԽՇՅԱՆ
«ԿԱՆԱՉ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԸ

Հայաստանում «Կանաչ տնտեսության» մոդելի մշակումը և իրագործումը դեռևս հեռու է ցանկալի մակարդակից` պայմանավորված մի շարք
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
«ԿԱՆԱՉ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ» ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սուրեն ԴԱՎԹՅԱՆ
ԼԻԶԻՆԳԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՀՀ-ՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԱՎԱՔԱԿԱՅԱՆԻ ՆՈՐԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԳՈՐԾԻՔ

Տեխնիկայի մատակարարման լիզինգային մեխանիզմների կիրառումը գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակայանի վերազինման կարևորագույն և
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԼԻԶԻՆԳԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՀՀ-ՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԱՎԱՔԱԿԱՅԱՆԻ ՆՈՐԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԳՈՐԾԻՔ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ «ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ» ԳՐՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ «ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ» ԳՐՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
#9-10 (205-206) /2017
 
     
  © ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ