ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#9-10 (193-194) / 2016
 
Թիվ 9-10 (193-194), 2016
Թիվ 9-10 (193-194), 2016

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 9-10 (193-194), 2016  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Բովանդակություն
Թիվ 9-10 (193-194), 2016

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 9-10 (193-194), 2016  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հոդվածների ամփոփում
Թիվ 9-10 (193-194), 2016

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 9-10 (193-194), 2016  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Միքայել ՍԱՖԱՐՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԸ ԵՎ ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդվածը նվիրված է տնտեսական հարաբերություններում դիտվող ճգնաժամերին, դրանց առաջացման պատճառներին, տնտեսության զարգացման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԸ ԵՎ ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությունը յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության կայուն զարգացումն ապահովող գործոններից մեկն է: Այն նպաստում է
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ավետիք ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությունը մի շարք երկրներոմ ավելի հայտնի է ՙփոքր բիզնես՚ անվանումով: Առանց փոքր բիզնեսի այս երկրների
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մանե ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ՀՆԱ ՃԵՂՔՎԱԾՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՈՉ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐՈՎ

Համեմատվում են ՀՀ ՀՆԱ ճեղքվածքի` ՀՆԱ-ի փաստացի ու պոտենցիալ մակարդակների տարբերության գնահատականները չորս ոչ կառուցվածքային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՀՆԱ ՃԵՂՔՎԱԾՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՈՉ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐՈՎ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սրբուհի ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ
ՄԻԿՐՈՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Այս հետազոտության մեջ ուսումնասիրել ենք միկրոֆինանսավորման էությունն ու ծագման հիմքերը: Վերլուծել ենք նաեւ ՀՀ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՄԻԿՐՈՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վահե ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ
ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդվածում առաջ քաշված խնդիրներից եւ դրանց վերլուծության արդյունքներից պարզվել է, որ ՀՀ-ում դեռեւս ցածր է տնտեսական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անուշ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ-ՈՒՄ ԷԿՈԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՓՈՒԼՈՒՄ

ՀՀ վերջին 15 տարիների տնտեսական բարեփոխումները բախվեցին մի շարք բարդ եւ հրատապ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների, որոնցից առավել
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ-ՈՒՄ ԷԿՈԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՓՈՒԼՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արփինե ՄՈՒՍԱԵԼՅԱՆ
ՏԵԽՆԱԾԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ

Հայաստանի տնտեսության համար զգալի նշանակություն ունեցող եւ ազգային հարստության մաս կազմող տեխնածին պաշարների արդյունաբերական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏԵԽՆԱԾԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վահագն ՄԵԼԻՔ-ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ
ՆԵԼՍՈՆ-ՍԻԳԵԼԻ ՄՈԴԵԼԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում միջազգային պրակտիկայում ընդունված եկամտաբերության կորերի կառուցման մեթոդների` ներկայացնելով
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՆԵԼՍՈՆ-ՍԻԳԵԼԻ ՄՈԴԵԼԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Mojtaba HAGHIGHATJUE
IMPACT OF MANAGEMENT PERSONNEL AND BONUS ON IMPROVEMENT OF SOCIAL CONDITIONS OF WORKERS

Մոջթաբա ՀԱՂԻՂԱԹՋՈՒ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
IMPACT OF MANAGEMENT PERSONNEL AND BONUS ON IMPROVEMENT OF SOCIAL CONDITIONS OF WORKERS  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Манушак МКРТЧЯН
ГЕНДЕРНЫЙ ПОРЯДОК И ГЕНДЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДА В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Гендер конструируется обществом как социальная модель гендерных отношений, что определяет их место в общественных институтах,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ГЕНДЕРНЫЙ ПОРЯДОК И ГЕНДЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДА В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Манушак МКРТЧЯН
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

Главный вопрос состоит в том, посредством каких инструментов и методов исследования могут быть согласованы задачи гендерной
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ  В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սուսաննա ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Օրենսդրաիրավական միջավայրը եւ իրավական կարգավորումը այն հիմնական բաղադրիչներն են, առանց որի հնարավոր չէ ցանկացած ոլորտի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սամվել ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Ծաղկանուշ ՄԻՐԶՈՅԱՆ
ՄԵՐՁԱՐԵՎԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ՊՏՂԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԼԱՍՏԵՐՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՈՐՊԵՍ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՄԵՂՄՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմացման եւ այդ երեւույթի նկատմամբ ոլորտի հարմարվողականության բարձրացման նպատակով անհրաժեշտ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՄԵՐՁԱՐԵՎԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ՊՏՂԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԼԱՍՏԵՐՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՈՐՊԵՍ ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՄԵՂՄՄԱՆ ՄԻՋՈՑ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Առնո ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԼԵՌՆԱՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ DEA ՄՈԴԵԼԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

Հոդվածում իրականացվել է Սյունիքի լեռնահանքային արդյունաբերության արդյունավետության գնահատում DEA մոդելով` 2011-2014թթ. համար: Նախ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԼԵՌՆԱՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ DEA ՄՈԴԵԼԻ ՄԻՋՈՑՈՎ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Առնո ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ
ԼԵՌՆԱՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ INPUT-OUTPUT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

Հոդվածում իրականացրել ենք Սյունիքի լեռնահանքային արդյունաբերության տնտեսական ազդեցության input-output վերլուծություն` հիմնվելով
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԼԵՌՆԱՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ INPUT-OUTPUT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արմենուհի ՋԱՆՋՈՅԱՆ
ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵԱՏՄ-ԻՆ ԵՎ ԴՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՎՐԱ

ՀՀ առեւտրաշրջանառության կարգավորման գործում կարեւորելով ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ փոխհամագործակցությունը, հոդվածում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵԱՏՄ-ԻՆ ԵՎ ԴՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՎՐԱ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գագիկ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ` ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Կատարված հետազոտությունը վկայում է, որ գոյություն ունեն սոցիալական պաշտպանության եւ պարենային անվտանգության սիներգետիկ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ` ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սերգեյ ԷԼԱՐՅԱՆ
ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԸ ՈՐՊԵՍ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ

Հաշվի առնելով ՀՀ-ում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ձեռնարկություններում ներդրումային քաղաքականության արդյունավետության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԸ ՈՐՊԵՍ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հարություն ԶԱՔՈՅԱՆ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԽՄԲԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Սույն մեթոդաբանությունը կարգորոշում է ֆինանսական կազմակերպությունների տնօրենների խորհուրդների, կոլեգիալ գործադիր մարմինների,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԽՄԲԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սարգիս ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական վերջին ճգնաժամը դրսեւորվեց ֆինանսական ակտիվների կտրուկ վատթարացմամբ, իրացվելի միջոցների,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հրանտ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդվածը նվիրված է տնտեսության հարկային կարգավորման եղանակների եւ դրանց առանձնահատկությունների վերլուծությանը: Ներկայացվել են
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Շուշան ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

Համակարգային մոտեցումը կառավարման գործընթացում հնարավորություն է տալիս կառավարչին կազմակերպության ներսում առանձնացնել
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հասմիկ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
ԱՆԴԵՐՌԱՅԹԻՆԳԸ ՈՐՊԵՍ ՀՀ-ՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ

Հոդվածը նվիրված է ՀՀ-ում ներդրումային ծառայությունների եւ արժեթղթերի առաջնային շուկայի զարգացման այնպիսի կարեւոր գործոնի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՆԴԵՐՌԱՅԹԻՆԳԸ ՈՐՊԵՍ ՀՀ-ՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աննա ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդվածը ներկայացնում է ՀՀ առեւտրային բանկերի ներդրումային գործունեությունից եկամուտների վերլուծությունը` 2010-2015թթ.: Վերջինս
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սոսե ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
ՀՀ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Աշխատանքում ուսումնասիրվել է Հայաստանի Հանրապետության արժեթղթերի շուկայի կարգավորման եւ վերահսկողության ներկայիս մոդելը,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գայանե ԱՎԱԳՅԱՆ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԴԵՐԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Ապահովագրությունը, ի սկզբանե ստեղծված լինելով վնասի փոխհատուցման նպատակով, ունի զարգացման բավական երկար պատմություն: Այսօր,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԴԵՐԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Պետրոս ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Հոդվածում ներկայացված է Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ 21-ով Արտարժույթի փոխարժեքային փոփոխությունների
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սրբուհի ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ
ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐՃԱՏՄԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԽՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ՊԱՏՃԱՌԱՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Այս հետազոտության սկզբունքային նպատակն է՝ ուսումնասիրել ֆինանսական խորության եւ աղքատության միջև կապը միջինից ցածր ունեցող
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐՃԱՏՄԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԽՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ՊԱՏՃԱՌԱՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Կարինե ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐª ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ

1998 թվականից ՀՀ հանրակրթության ոլորտում ընթացող կառուցվածքային բարեփոխումների բաղկացուցիչ մաս է կազմել պետական հանրակրթական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐª ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արտակ ԱՅԱՆՅԱՆ
ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Հոդվածում առաջին հերթին անդրադարձել ենք ներկայիս ջերմատնային արտադրանքի ոլորտի միջազգային իրավիճակին եւ առաջատար երկրներին:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Amjad ZAREI
THE NECESSITY OF APPLYING A BOUND MODEL OF COEFFICIENT OF VARIATION TO REDUCING RISK IN ISLAMIC BANK’S PORTFOLIO

Ամջադ ԶԱՐԵԻ
ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄԸ ՎԱՐԻԱՑԻԱՅԻ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
THE NECESSITY OF APPLYING A BOUND MODEL OF COEFFICIENT OF VARIATION TO REDUCING RISK IN ISLAMIC BANK’S PORTFOLIO  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Խաթուն ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Հետանկախության ողջ ժամանակահատվածում ՀՀ արտաքին տնտեսական գործունեության հիմնախնդիրը եղել եւ շարունակում է մնալ մի շարք
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ալեքսանդր ՇԻՐԽԱՆՅԱՆ
ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱª ՆԱՎԹԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՂԻՆ

Նավթի միջազգային գների նվազումը պետք է, որ դրական ազդեցություն ունենար ներմուծող երկրների վրա, սակայն ՌԴ տնտեսությանը սերտ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱª ՆԱՎԹԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՂԻՆ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արթուր ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐՆ ՈՒ ՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Հոդվածում քննարկվել են պորտերյան հայեցակարգի շրջանակներում սահմանված ազգային տնտեսության մրցունակության առանցքային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐՆ ՈՒ ՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Դավիթ ԱՐԱԲՅԱՆ
ՀՀ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲՆՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Դրամավարկային քաղաքականության պլանավորման եւ իրագործման գործընթացը մշտապես կրում է տնտեսության վրա ազդող տարաբնույթ տնտեսական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲՆՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սերգեյ ԱՍԼԱՆՅԱՆ
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՉԱՓ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Յուրաքանչյուր երկրի կառավարման կենտրոնական մարմինների, ինչպես նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար հրատապ լուծում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՉԱՓ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սուրեն ՋԵՅՐԱՆՅԱՆ
ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՔՎՈՏԱՆԵՐԻ ԱՌԵՎՏՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ԴՐԱ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Մարդու ազդեցությունը կլիմայական համակարգի վրա ակնհայտ է եւ արդեն իսկ անվիճելի փաստ, իսկ ջերմոցային գազերի ժամանակակից
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ԳԱԶԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՔՎՈՏԱՆԵՐԻ ԱՌԵՎՏՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ԴՐԱ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ալբերտ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՍՊԱՌՄԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԳՅՈՒՂԱԲՆԱԿ ԱՂՔԱՏ, ՈՉ ԱՂՔԱՏ ԵՎ ԾԱՅՐԱՀԵՂ ԱՂՔԱՏ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ

Սույն հոդվածում դիտարկվում է ՀՀ գյուղերում միջին պարենային ծախսերի, միջին ծախսերի եւ միջին եկամտի դինամիկան ոչ աղքատ, աղքատ եւ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՍՊԱՌՄԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԳՅՈՒՂԱԲՆԱԿ ԱՂՔԱՏ, ՈՉ ԱՂՔԱՏ ԵՎ ԾԱՅՐԱՀԵՂ ԱՂՔԱՏ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Саяд ПЕТРОСЯН
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ СТИМУЛИРУЮТ ПРИТОК ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИИ В АРМЕНИЮ

Изучая влияние налоговых льгот на приток иностранных инвестиций в Армению, автор статьи предлогает новые формы льгот, которые
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ СТИМУЛИРУЮТ ПРИТОК ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИИ В АРМЕНИЮ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ասադ ՅՈՒՍԵՖԻ
ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ներդրողների տեսանկյունից մշակվել է ներդրումային վերլուծության համակարգում կազմակերպության ֆինանսական վիճակի գնահատման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Տաթեւ ՊԱՆԻՐՅԱՆ
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱ ՏՆՏԵՍԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Ներդրումային ֆոնդերը զարգացած տնտեսական համակարգի ամենակարեւոր ֆինանսական հաստատություններից են, որոնք անմիջական օղակ են
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱ ՏՆՏԵՍԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
#9-10 (193-194) / 2016
 
     
  © ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ