ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#5-6 (189-190) / 2016
 
Թիվ 5-6 (189-190), 2016
Թիվ 5-6 (189-190), 2016

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 5-6 (189-190), 2016  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Բովանդակություն
5-6 (189-190), 2016

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
5-6 (189-190), 2016  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հոդվածների ամփոփում
5-6 (189-190), 2016

  Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
5-6 (189-190), 2016  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հասմիկ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՈՐՊԵՍ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՆԻՇ

Բանալի բառեր`
համընդհանուր բարեկեցության պետություն, սոցիալական քաղաքականություն, տնտեսական զարգացում:
Համընդհանուր
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՈՐՊԵՍ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՆԻՇ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անժելա ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Բանալի բառեր`
զբաղվածություն, զբաղվածության կարգավորման քաղաքականություն, կայուն զբաղվածություն, հարմար աշխատանք, ժամանակավոր
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հարություն ԶԱՔՈՅԱՆ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԽՄԲԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՎԵԼԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

Բանալի բառեր`
հանդուրժողականություն, ռիսկերի գրանցամատյան, ռիսկի պրոֆիլ, ռիսկերի ցուցանիշ:
Հոդվածում դիտարկվում են ռիսկերի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԽՄԲԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՎԵԼԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լեւոն ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Բանալի բառեր`
միգրացիոն գործընթացներ, ոչ լեգալ միգրացիա, գլոբալ կարգավորում:
Գլոբալ անկայունության արդի փուլում կարեւոր խնդիր է
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գեւորգ ՊԱՊՈՅԱՆ
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԴԵՐԸ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

Բանալի բառեր`
փոխհարաբերություններ, փոխհարաբերությունների մարքեթինգ, սպառողների պահպանում, բավարարվածություն, սպառողական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԴԵՐԸ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գոհար ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բանալի բառեր`
հիփոթեքային վարկ, հիփոթեքային արժեթուղթ, արժեթղթավորում, վարկառու, արժեթուղթ, պարտատոմս, ինստիտուցիոնալ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լիլիթ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բանալի բառեր`
գործադիր իշխանություն, կառավարություն, վարչապետ, էկոնոմետրիկ մոդելավորում:

Էկոնոմետրիկ մոդելավորման միջոցով
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հռիփսիմե ՕՍԻՊՅԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Բանալի բառեր`
ՀՀ տնտեսություն, տեխնոլոգիական զարգացում, ՀՀ տեղեկատվական ենթակառուցվածքներ:
Տվյալ հետազոտությունն
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արտակ ԱՅԱՆՅԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բանալի բառեր`
գյուղատնտեսություն, ջերմոցային տնտեսություն, ջերմատուն, ջերմոց, գործարար ծրագիր, հաստատուն ծախսեր,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՋԵՐՄՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արման ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ

Բանալի բառեր`
Եվրասիական արժութային միություն, հունական ճգնաժամ, Արժութային միության օպտիմալ տարածք, անհամաչափ տնտեսական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սոսե ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ ՀԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

Բանալի բառեր`
արժեթղթերի շուկա, շուկայի կապիտալիզացիայի մակարդակ, արժեթղթերի թողարկողներ:
Տվյալ հոդվածը ուսումնասիրում է
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ ՀԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վահագն ՄԵԼԻՔ-ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ Արսեն ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Հակոբ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՍՓՈԹ ԿՈՐԻ ՌԻՍԿ ՊՐԵՄԻԱՆ ԵՎ ՈՒՌՈՒՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բանալի բառեր`
ռիսկ պրեմիա, ուռուցիկություն, զուտ սպասումների տեսություն, եկամտաբերության սփոթ կոր, ներդրումային ժամանակահատվածի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՍՓՈԹ ԿՈՐԻ ՌԻՍԿ ՊՐԵՄԻԱՆ ԵՎ ՈՒՌՈՒՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Gevorg GRIGORYAN
PERFORMANCE OF AGGREGATE PORTFOLIOS OF U.S. ACTIVELY MANAGED EQUITY MUTUAL FUNDS

Գեւորգ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԱՄՆ ԱՐԺԵԹՂԹԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՀԻՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Բանալի բառեր` փոխադարձ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
PERFORMANCE OF AGGREGATE PORTFOLIOS OF U.S. ACTIVELY MANAGED EQUITY MUTUAL FUNDS  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գայանե ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՄԱԿՐՈ ԵՎ ՄԻԿՐՈ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐՈՒՄ

Բանալի բառեր`
հարկային բեռ, ավելացված արժեք, ՀՆԱ, վճարունակություն:
Հոդվածում քննարկվում են մակրո եւ միկրոմակարդակներում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՄԱԿՐՈ ԵՎ ՄԻԿՐՈ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ասադ ՅՈՒՍԵՖԻ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅՆԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

Բանալի բառեր`
հաշվապահական հաշվառում եւ ֆինանսական հաշվետվություններ, Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅՆԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արմինե ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ՌԻՍԿԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ (ՏԻՄ) ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Բանալի բառեր`
ներքին աուդիտ, ռիսկ, պաշտպանական գիծ, խեղաթյուրում, վերահսկողություն, կարգավորող մարմին, կորպորատիվ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՌԻՍԿԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ (ՏԻՄ) ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արաքս ԱՎԵՏՅԱՆ
ՀՀ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ

Բանալի բառեր`
տեղական կառավարում, պլանավորում, ֆինանսավորման աղբյուրների մատրից, համայնքի ֆինանսական զարգացման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Բորիս ԱՎԱԳՅԱՆ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ (2008Թ.) ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ԵՎ ԴԱՀԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Բանալի բառեր`
համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ, առեւտրային կազմակերպություն, դատական ակտերի հարկադիր կատարման (ԴԱՀԿ)
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ (2008Թ.) ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ԵՎ ԴԱՀԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Խաթուն ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՀՀ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՐԺԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ (ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ)

Բանալի բառեր`
կապիտալի միջազգային միգրացիա, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ, ներդրումային միջավայր, մրցունակության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՐԺԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ (ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ)  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սրբուհի ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԽՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՆԱՃԻ ՄԻՋԵՎ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՄԻՋԻՆԻՑ ՑԱԾՐ ԵԿԱՄՈՒՏ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Բանալի բառեր`
ֆինանսական խորություն, գնաճ, Դիկի-Ֆուլլերի (ADF) թեստ, Ֆիլիպ-Պերրոնի (PP) միակ արմատի թեստ, ավտոռեգրեսիվ բաշխման
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԽՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՆԱՃԻ ՄԻՋԵՎ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՄԻՋԻՆԻՑ ՑԱԾՐ ԵԿԱՄՈՒՏ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Mehdi BARIMANI VARANDI
POWER SECTOR REFORMS

Մեհդի ԲԱՐԻՄԱՆԻ ՎԱՐԱՆԴԻ
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՃՅՈՒՂԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ
Բանալի բառեր` էներգետիկ ճյուղ, կառուցվածքային բարեփոխում,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
POWER SECTOR REFORMS  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արզիկ ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ Մարիամ ՄՈՄՋՅԱՆ
ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Բանալի բառեր`
վերականգնվող էներգետիկա, հիդրոէներգետիկա, էներգետիկ անկախություն, էլեկտրաէներգետիկական համակարգ, սակագնային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Տաթեւիկ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ՀՀ-ՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԳԼՈԲԱԼ ԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Բանալի բառեր`
էլեկտրոնային առեւտուր, էլեկտրոնային կառավարում, գլոբալ թվայնացում, հասցեական մարքեթինգ, ինտերնետ խանութ, սպառողի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ-ՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ   ԳԼՈԲԱԼ ԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գայանե ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆԵՐԻ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆՈՐ ՄՈՏԵՑՈՒՄª ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ

Բանալի բառեր`
ապահովագրական ընկերություն, հաշվապահական հաշվեկշիռ, ապահովագրական ընկերության ֆինանսական կայունություն,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ  ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆԵՐԻ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆՈՐ ՄՈՏԵՑՈՒՄª ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Лариса АВЕТИСЯН
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АРМЕНИИ В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ключевые слова:
миграция, евразийская интеграция, Евразийский экономический союз.
В свете активно развивающихся процессов
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АРМЕНИИ В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մասիս Սարքիս ՍԱՐՔԻՍՍՅԱՆ
ՀՀ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԸª ՈՐՊԵՍ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԳՈՐԾՈՆ

Բանալի բառեր`
ինստիտուցիոնալ ներդրողներ, կորպորատիվ արժեթղթեր, առեւտրային բանկեր:
Հեղինակը հոդվածում նշում է, որ ՀՀ-ը
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ  ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԸª ՈՐՊԵՍ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԳՈՐԾՈՆ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Տիգրան ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ԲԻԶՆԵՍ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Բանալի բառեր`
առողջապահության կառավարում, բիզնես գործընթացներ, կառավարման մեթոդներ, կազմակերպական կառուցվածք, մեթոդների ծառ,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԻԶՆԵՍ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սայադ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Տաթեւիկ ՎԵՐԴՅԱՆ
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԼՂՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Բանալի բառեր`
ներդրումներ, ներգրավում, օտարերկրյա, ենթակառուցվածք:
Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսությունը ԽՍՀՄ փլզումից հետո
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ  ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԼՂՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Hossein Amouzad MEHDIRAJI
SELECTION OF PORTFOLIO OF APPROPRIATE INVESTMENT IN STOCK MARKET BY USING FUZZY MODEL

Հոսեյն Ամուզադ ՄեՀԴԻՐԱՋԻ
ԻՐԱՆԻ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՉ ՍՏՈՒՅԳ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
SELECTION OF PORTFOLIO OF APPROPRIATE INVESTMENT IN STOCK MARKET BY USING FUZZY MODEL  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վահագն ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ

Բանալի բառեր`
ազգային ինովացիոն համակարգ, գիտելիքահենք տնտեսություն, մրցունակություն, մրցակցային առավելություններ, նորարարական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱԶԳԱՅԻՆ  ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արարատ ԱՆՏՈՆՅԱՆ
ԷՍՔՐՈՈՒ ՀԱՇՎԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԿԻՐԱՌԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Բանալի բառեր`
էսքրոու հաշիվ, էսքրոու պայմանագիր, դեպոզիտ, պարտավորությունների կատարման երաշխիք:
Միջազգային պրակտիկայում առկա
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԷՍՔՐՈՈՒ ՀԱՇՎԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԿԻՐԱՌԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սերգեյ ԹԱՆԳՅԱՆ
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ

Բանալի բառեր`
վարկ, բանկային տոկոս, արտարժույթ, տնտեսություն, փոխարժեք, իրավական դաշտ:
Հոդվածում քննարկվել են առեւտրային բանկերի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արծրունի ԹՈՐՈՍՅԱՆ Անի ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՂ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԹՎԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

Բանալի բառեր`
վերափոխումներ, զարգացող տնտեսությամբ երկրներ, գնահատում, համաթիվ:
Սոցիալ-տնտեսական նպատակային վերափոխումների
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԶԱՐԳԱՑՈՂ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԹՎԻ ՄԻՋՈՑՈՎ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արմեն ՀԱԿՈԲՅԱՆ Արմինե ՄԵԺԼՈՒՄՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ԱԳՐՈՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Բանալի բառեր`
ագրոպարենային համակարգ, կառավարչական հաշվառում, ֆինանսական եւ ոչ ֆինանսական տեղեկատվություն, այլընտրանքային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ԱԳՐՈՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Բանալի բառեր`
միջավայրի անորոշություն, ազդեցության մարում, մեխանիկական եւ օրգանական կառուցվածք, ինտեգրացիա, տարբերակում,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հարություն ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Բանալի բառեր`
Էկոլոգիական գնահատում, էկոփորձաքննության, տնտեսություն, տեխնոգեն զարգացում, հասարակական լսումներ, բնության
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անուշ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈԼՈԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԷԿՈՎՏԱՆԳՆԵՐԻ ԿԱՆԽՄԱՆ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Բանալի բառեր`
էկոլոգացում, էկովտանգների կանխում, տնտեսական աճ:
Էկոլոգիական խնդիրների լուծման տեսանկյունից արդյունավետ են
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈԼՈԳԱՑՄԱՆ ԵՎ  ԷԿՈՎՏԱՆԳՆԵՐԻ ԿԱՆԽՄԱՆ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աստղիկ ՓԱՐՍՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ

Բանալի բառեր`
շրջակա միջավայր, արտանետում, ջրառ, ռեգրեսիա, էնթրոփիա:
Հոդվածում ԱՎԾ տվյալների հիման վրա կատարված է ՀՀ մարզերի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Նոննա ԿՈՒՊԵԼՅԱՆՑ
ԲՈՒՍԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ԻՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Բանալի բառեր`
բուսաբուծական արտադրանք, պահպանում, իրացում, վերամշակում, տեխնոլոգիա, սառնարանային պահպանություն, գյուղատնտեսական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲՈՒՍԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ԻՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
#5-6 (189-190) / 2016
 
     
  © ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ