ՓՆՏՐԵԼ
Գլխավոր էջ   Որոնում   Կոնտակտներ
Գլխավոր էջ Արխիվ Մեր մասին Բաժանորդագրություն Գովազդ Կոնտակտներ
     
#7-8 (191-192) / 2016
 
Թիվ 7-8 (191-192), 2016
Թիվ 7-8 (191-192), 2016

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 7-8 (191-192), 2016  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Բովանդակություն
Թիվ 7-8 (191-192), 2016

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 7-8 (191-192), 2016  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հոդվածների ամփոփում
Թիվ 7-8 (191-192), 2016

Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
Թիվ 7-8 (191-192), 2016  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ասադ ՅՈՒՍԵՖԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՎՐԱ

Ցանկացած ձեռնարկատիրական գործունեություն նկարագրվում է որպես դրամական հոսքերի մի համակարգ, որն իրագործելի է դառնում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐԻ ՎՐԱ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Բորիս ԱՎԱԳՅԱՆ
ԴԱՀԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի (2008թ.) պատճառով աշխարհը հայտնվեց ՙպարտքի փոսի՚ մեջ: Բացառություն չկազմեցին նաեւ ՀՀ-ը եւ նրա
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԴԱՀԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հասմիկ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Համընդհանուր բարեկեցության պետության կառուցման վերաբերյալ մոտեցումների համադրումը եւ տարբեր պետություններում այդ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Տիգրան ԶԱՔԱՐՅԱՆ
ՀՀ-ՈՒՄ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ժամանակակից շուկայական տնտեսության պայմաններում կորպորատիվ կառավարման արդյունավետ ինստիտուտի ձեւավորումը տնտեսական աճի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ-ՈՒՄ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մխիթար ԱՍԼԱՆՅԱՆ
ԲԱԶԻՍԱՅԻՆ ԱՐԲԻՏՐԱԺԸ ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդվածը նվիրված է ֆինանսական շուկայում իրականացվող արբիտրաժային գործարքներին, որոնք իրականացվում են արժեթղթերի շուկայի տարբեր
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԱԶԻՍԱՅԻՆ ԱՐԲԻՏՐԱԺԸ ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Մայրանուշ ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ
ՓՄՁ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

ՓՄՁ ոլորտի օրենսդրական կարգավորմանն ուղղված առաջին քայլերն իրականացվել են 2000 թվականին, երբ ընդունվեց ՀՀ օրենքը: Չնայած օրենքով
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՓՄՁ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անահիտ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ ԵՎ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդվածում հիմնավորվել է երկրի անվտանգության ապահովման գործում շուկայական տնտեսության մրցակցային միջավայրի նորմատիվային
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ ԵՎ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լուսինե ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻª ՈՐՊԵՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆԻ ՏՆՏԵՍԱՉԱՓԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ազգային ինովացիոն համակարգի ձեւավորման տեսանկյունից մեծ կարեւորություն է ստանում համակարգաստեղծ այնպիսի բաղադրիչի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻª ՈՐՊԵՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆԻ ՏՆՏԵՍԱՉԱՓԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լիլիթ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
ՀՀ ԼԵՌՆԱՄԵՏԱԼՈՒՐԳԻԱՅՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՌԻՍԿԸ ԵՎ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ

Աշխատանքում կատարվել է ներդրումային գործունեության վրա ազդող գործոնների վերլուծություն, որոնք դասակարգվել են երկու հիմնական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԼԵՌՆԱՄԵՏԱԼՈՒՐԳԻԱՅՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՌԻՍԿԸ ԵՎ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լիլիթ ՂԱՆԹԱՐՉՅԱՆ
ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ

Ներկա ժամանակաշրջանում մեծ կարեւորություն է ստանում ՙկյանքի որակ՚ հասկացությունը: Վերջինիս գնահատման միասնական
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անի ԱՎԱԳՅԱՆ
ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ` ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

Լոգիստիկայի կիրառումը տնտեսագիտության եւ կառավարման ոլորտում հնարավորություն է տալիս կատարելագործել ժամանակը եւ ծախսերը`
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ` ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Սուսաննա ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Զբոսաշրջությունը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության առաջատար եւ առավել դինամիկ զարգացող ոլորտներից մեկն է: Վերջին տարիներին,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գեւորգ ՊԱՊՈՅԱՆ
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Հոդվածում ներկայացվել է գյուղական զբոսաշրջության առանձնահատկությունները, ՀՀ-ում դրա զարգացման հնարավորությունները: Առանձին
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լուսինե ԱՂԱՍԱՐՅԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Շուկայական տնտեսության պայմաններում գյուղացիական տնտեսությունների գոյատեւումը, նրա կայունությունն ապրանքային շուկայում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Շուշան ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Ֆինանսական կառավարման գործընթացում կառավարչական որոշումներ կայացնելիս առանցքային խնդիրներից մեկը կապիտալի կառուցվածքի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աշոտ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ֆինանսական զարգացվածության առանձին մակարդակների վերլուծությունից ակնհայտ է դառնում, որ դա բավականին բարդ եւ ընդգրկուն մեխանիզմ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գրիգոր ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՌԻՍԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎՐԱ

Հոդվածում քաղաքական ռիսկերը քննարկվում են բանկային ռիսկերի համակարգում£ Մասնավորապես` բացահայտվել են քաղաքական ռիսկերի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՌԻՍԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎՐԱ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հասմիկ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀՀ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻ

Հոդվածում դիտարկվել են արժեթղթերի շուկայի պետական կարգավորման եւ ինքնակարգավորման խնդիրները: Այդ նպատակով ներկայացվել է
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀՀ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Լուսինե ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
ԻՐԱԿԱՆ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ

ՀՀ տնտեսական աճի տատանումները մեծապես պայմանավորված են ամբողջական պահանջարկի բաղկացուցիչների տատանումներով, իսկ փոխարժեքի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԻՐԱԿԱՆ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Շահանե ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ՓՄՁ) ՈԼՈՐՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

ՓՄՁ ոլորտի զարգացման գործընթացում էական դերակատարում ունի գործարարության ֆինանսավորման արտաքին աղբյուրների առկայությունը`
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ՓՄՁ) ՈԼՈՐՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Գայանե ԱՎԱԳՅԱՆ
ՕԴԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՓՈԽԱԴՐՈՂՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Փոխադրողների պատասխանատվության ապահովագրության բոլոր տեսակները հիմնված են քաղաքացիական օրենսդրության վրա, ինչի համաձայն
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՕԴԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՓՈԽԱԴՐՈՂՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վերգինե ՍԱԽԿԱԼՅԱՆ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՒԼԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Հոդվածում ներկայացված է պարտադիր բժշկական ապահովագրության ներդրման հիմնական սկզբունքները, խնդիրները եւ փուլերը Հայաստանի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈՒԼԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Сергей СОЛОДОВНИКОВ Атом МАРГАРЯН
ИНТЕГРАЦИОННОЕ РАСШИРЕНИЕ ЕАЭС КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН-УЧАСТНИЦ: ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ

Սերգեյ ՍՈԼՈԴՈՎՆԻԿՈՎ
Ատոմ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ԵԱՏՄ ԻՆՏԵԳՐԱՑԻՈՆ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ.
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
 
Сергей СОЛОДОВНИКОВ Атом МАРГАРЯН Арсен ПЕТРОСЯН
ВЛИЯНИЕ РАСШИРЕНИЯ ЕАЭС НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БЕЛАРУСИ И АРМЕНИИ

Սերգեյ ՍՈԼՈԴՈՎՆԻԿՈՎ
Ատոմ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
Արսեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԵԱՏՄ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ВЛИЯНИЕ РАСШИРЕНИЯ ЕАЭС НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БЕЛАРУСИ И АРМЕНИИ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Խաթուն ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏՆԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ԾԱԳԱԾ ՃԳՆԱԺԱՄԸ

Ժամանակակից տնտեսական հարաբերությունները բնորոշվում են զգալի միջազգային փոխկապվածությամբ, երբ մի երկրում տեղի ունեցող
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏՆԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ԾԱԳԱԾ ՃԳՆԱԺԱՄԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անուշ ԱՆԱՆՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆԸ (ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ)

Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) ստեղծումը կարելի է համարել վերջին ժամանակների խոշորագույն տնտեսական իրադարձություններից
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆԸ (ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ)  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Թաթուլ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդվածում ուսումնասիրվում է ՀՀ տնտեսական անվտանգության համակարգի կատարելագործման առաջնահերթությունները, նախանշվում վերջինիս
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Morteza RAMEZANI GALESHI
RESEARCH OF INFLUENCE OF ECONOMIC FREEDOM ON FOREIGN TRADE IN COUNTRIES OF SOUTHWEST ASIA

Մորթեզա ՌԱՄԵԶԱՆԻ ԳԱԼԵՇԻ
ՀԱՐԱՎ-ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԱՍԻԱՅԻ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՎՐԱ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
RESEARCH OF INFLUENCE OF ECONOMIC FREEDOM ON FOREIGN TRADE IN COUNTRIES OF SOUTHWEST ASIA  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Միքայել ՍԱՖԱՐՅԱՆ
ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Հետազոտությունը նվիրված է ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրներին եւ հեռանկարներին: Անդրադարձ է
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Պրաքսյա ՆԱԶԱՐԵԹՅԱՆ
ՆԱՎԹԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԳՆԵՐԻ ԱՆԿՈՒՄԸ 2014-2016ԹԹ© ԵՎ ԴՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՎՐԱ

Նավթի համաշխարհային գների տատանումները միշտ էլ իրենց ազդեցությունն են ունենում համաշխարհային տնտեսության զարգացման դինամիկայի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՆԱՎԹԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԳՆԵՐԻ ԱՆԿՈՒՄԸ 2014-2016ԹԹ© ԵՎ ԴՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՎՐԱ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անահիտ ԴՐԱՄԲՅԱՆ
ՀՀ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԿԱՊԸ

Հայաստանը լինելով փոքր բաց տնտեսություն ունեցող երկիր, առավել զգայուն է արտաքին հատվածից փոխանցվող ազդակների նկատմամբ:
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԿԱՊԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Саяд ПЕТРОСЯН
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РА

Սայադ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Բանալի բառեր` ներդրում,
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РА  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Աննա ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆª ԸՍՏ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ

ՀՀ տնտեսության ինտենսիվ զարգացման մասին խոսելը դեռեւս վաղ է, քանի որ հանրապետությունում բնակչության կենսամակարդակը դեռեւս ցածր
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆª ԸՍՏ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Հրանտ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Հոդվածը նվիրված է շուկայական տնտեսության պայմաններում հարկային համակարգի արդյունավետ գործունեության ապահովման հիմնահարցերի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Արա ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՄԻՋԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ

Այսօր շատ ընկերություններ նախընտրում են զարգացնել դրական, վստահելի փոխհարաբերություններ, որպեսզի հնարավորություն ստեղծեն
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՄԻՋԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Անուշ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ <ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏՔԸ> ՀՀ-ՈՒՄ

ՀՀ տնտեսության ընդերքօգտագործման ոլորտում տագնապալի է իրավիճակը էկոլոգիական անվտանգության ապահովման մասով, որտեղ հանքերի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ <ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏՔԸ> ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Վիկտորյա ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԷԿՈԼՈԳԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Հոդվածում դիտարկվում է ռազմավարական էկոլոգատնտեսական գնահատման համակարգի ներդրման նպատակահարմարությունըª շրջակա միջավայրի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԷԿՈԼՈԳԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Ռաֆիկ ՉԱՏԻՆՅԱՆ Հովսեփ ՄԵՅՄԱՐՅԱՆ
ԽԱՂՈՂԻ ՉԱՐԵՆՑԻ ԵՎ ՄԵՂՐԱԲՈՒՅՐ ՍՈՐՏԵՐԻ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վերը նշված ցուցանիշները հիմք են հանդիսանում մեզ առաջարկելու Արարատյան դաշտի պայմաններում Չարենցի սորտով հիմնված այգիներում
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ԽԱՂՈՂԻ ՉԱՐԵՆՑԻ ԵՎ ՄԵՂՐԱԲՈՒՅՐ ՍՈՐՏԵՐԻ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
Զարուհի ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ
ՀՀ ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդվածում վերլուծվել է ՀՀ մսամթերքի շրջանառության ոլորտի (խոզի, տավարի եւ հավի մսի) մրցակցային միջավայրը. ներկայացվել են ոլորտի
Դիտել ՀԱՅԵՐԵՆ տարբերակը Դիտել ԱՆԳԼԵՐԵՆ տարբերակը
ՀՀ ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  Բեռնել հոդվածը “PDF” ֆորմատով
 
#7-8 (191-192) / 2016
 
     
  © ԱՐՏԱՏՊԵԼԻՍ ՀՂԵԼ` «ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ» ՀԱՆԴԵՍ